Beste bewoner, initiatiefnemer en geïnteresseerde,

Via deze nieuwsbrief wil ik jullie op de hoogte brengen van mijn aanstaande vertrek als gebiedsregisseur Oosterwold. Ik heb besloten om een volgende stap te gaan zetten en daarmee Oosterwold los te laten als gebiedsregisseur.

Dit jaar werk ik inmiddels 10 jaar bij de gemeente Almere, waarvan een kwart als gebiedsregisseur Oosterwold. Een geweldige periode waarin ik met plezier samen met anderen heb kunnen werken aan het groeien en ontwikkelen van een bijzondere en eigenzinnige stad.

Mijn periode als gebiedsregisseur stond in het teken van eerste grondoverdracht, eerste aanleg van kavelwegen, bomen planten en bouwactiviteiten. Maar vooral ook, heel veel nieuwe initiatiefnemers en interesse voor Oosterwold en uitdagende kwesties om deze radicale andere wijze van gebiedsontwikkeling dan we gewend zijn, mogelijk te maken. Samen met initiatiefnemers, betrokken overheden, partijen en mijn team is volop gepionierd en is Oosterwold in het veld ontstaan en gegroeid. Een grote rijkdom aan initiatieven – qua type mensen, leeftijden & achtergrond, individueel en collectief, architectuurstijlen, invullingen voor stadslandbouw & groen – manifesteert zich in het landschap. Er is volop samenwerking en activiteit en het bruist van de ideeën en nieuwe initiatieven. Ik voel me dankbaar en trots.

Ook de komende periode liggen er volop uitdagingen in Oosterwold. Er zullen zich onverwachtheden voordoen en nieuwe kwesties aandienen, inherent aan deze wijze van gebiedsontwikkeling waarbij bewust is gekozen om niet alles van te voren uit te denken. En nu er steeds meer Oosterwolders wonen en gaan wonen, spelen beheervraagstukken waar met elkaar oplossingen en antwoorden op moeten worden gevonden. De grote uitdaging hierbij is de bijzonderheid en de kansen die dat biedt te omarmen en trouw te blijven aan de filosofie en ontwikkelstrategie. Eén waarbij het daadwerkelijk de (toekomstige) bewoner en ondernemer is die de ruimte krijgt in Oosterwold om blijvend invulling te geven aan de eigen woon- werk- en leefomgeving.

Ik heb er alle vertrouwen in dat met een goede opvolger, en natuurlijk vooral ook met jullie inzet en energie, dat zeker mogelijk is en dat Oosterwold verder doorgroeit tot een prachtig ‘landgoed van initiatieven’. Ik ben jullie gebiedsregisseur tot uiterlijk half juli en zie uit naar nog een paar mooie maanden samenwerking in Oosterwold. De samenwerkende overheden hebben hiermee de tijd om een opvolger te vinden. Het streven is dat per 1 juli 2018 een nieuwe gebiedsregisseur het stokje van mij overneemt.

Hartelijke groet,
Ivonne

Ivonne de Nood, gebiedsregisseur Oosterwold

Ivonne de Nood, gebiedsregisseur Oosterwold (fotograaf Arenda Oomen)