Structuurvisie Oosterwold

De ontwikkelstrategie ‘Land-Goed voor Initiatieven’ is de basis geweest voor het opstellen van een intergemeentelijke structuurvisie Oosterwold. Deze is in 2013 vastgesteld door de gemeenteraden van Almere en Zeewolde. Deze structuurvisie bood daarmee de mogelijkheid om initiatieven te kunnen uitnodigen en faciliteren in Oosterwold. Hierbij was nog wel een uitgebreide WABO-vergunningenprocedure nodig, om te kunnen afwijken van het geldende (verouderde) bestemmingsplan. De eerste acht vergunningaanvragen in Oosterwold zijn getoetst aan deze structuurvisie. Voor de eerste fase van Oosterwold op het grondgebied van Almere ligt inmiddels een door de gemeenteraad van Almere vastgesteld bestemmingsplan waaraan wordt getoetst bij de vergunningverlening. Er zijn ook ontwikkelingen mogelijk gekoppeld aan de Eemvallei op grondgebied van Zeewolde. Dit kan op basis van de intergemeentelijke structuurvisie.

Hier vind je de
Intergemeentelijke Structuurvisie Oosterwold.