Inschrijfformulier selectie en loting standaardkavel wonen deelgebied 1A Oosterwold – Collectief

Doel

Met het invullen en op tijd insturen van dit inschrijfformulier ding je (al dan niet als collectief) mee naar een standaardkavel wonen in de doe-het-zelf-wijk Oosterwold in Almere. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. De formulieren die uiterlijk 28 februari om 23.59 zijn ingediend, worden getoetst.
Op basis van jouw informatie beoordeelt Team Oosterwold of je voldoet aan de criteria. Zie ook de Spelregels verkoopronde. Zo ja, dan word je ingedeeld in één van de voorrangcategorieën voor de loting en volgt de loting door de notaris. Zorg dat je voor het invullen helemaal op de hoogte bent van de mogelijkheden en verplichtingen in Oosterwold. Dan kun je zelf een goede concept kaveltekening maken en voor jezelf én de selectie een degelijke begroting. Alles wat je moet weten, staat in het Handboek Oosterwold. en in de Veelgestelde vragen Verkoopronde standaardkavels wonen 1A. Team Oosterwold rekent erop dat je als doe-het-zelf-gebiedsontwikkelaar zelf de verantwoordelijkheid neemt om alle informatie goed te doorgronden. Houd daar rekening mee, want als je de gegevens niet volledig of niet goed invult, word je niet meegenomen in de loting.

Achtergrond

Er zijn al veel kavels in deelgebied 1A verkocht en in ontwikkeling. Doordat niet alle grond is verkocht, liggen er nog wat percelen te wachten op invulling. Die percelen kunnen naar wens worden verkaveld. We verkopen ze als standaardkavels wonen. Met voorrang bij de loting voor mensen die volgens het woonbeleid van gemeente Almere in aanmerking komen voor sociale koop/huur respectievelijk middeldure koop/huur. Voor alle spelregels rondom deze verkoopronde verwijzen we naar de Spelregels verkoopronde.

 

Inschrijfformulier collectief

 

  (Velden met een * zijn verplicht)

  Gegevens voordat je het inschrijfformulier gaat invullen

  Heb je eerder grond voor een woning of een woning gekocht in Oosterwold? *

  Licht eens toe waar en wat dat was en waarom je nu in aanmerking wil komen.*

   

  Ik (wij allen) heb (hebben) het handboek gelezen:*

   

  Gegevens van de huishoudens en de kopers

  Deze inschrijving is voor een collectief.

  Uit hoeveel huishoudens bestaat het collectief?.*

  Wat is de (werk)naam van dit collectief? *

  Iedere huishouden van het collectief vult voor het eigen huishouden dit formulier in. Zorg dat per inschrijving hier dezelfde (werk)naam van het collectief wordt ingevuld zodat we weten dat deze huishoudens bij elkaar horen.

  Wie zijn de mede-indieners van het collectief? *

   

   

  Voorrang bij loting
  Wij geven voorrang aan mensen die volgens het woonbeleid van Almere in aanmerking komen voor een sociale koop- of huurwoning. Daarna aan de doelgroep voor middeldure koop- of huurwoningen. En als de percelen dan onverhoopt nog niet zijn opgevuld, verkopen we aan overige geïnteresseerden. Daarnaast geven we voorrang aan collectieven. Lees de spelregels voor een verdere toelichting van de categorieën. We controleren de inkomens en de begrote stichtingskosten van de woning en je kavel. De prijs van de woning en kavel moeten passen bij het budget (volgens het woonbeleid). Vandaar de volgende vragen.

   

  Wat is het verzamelinkomen van jou en je eventuele partner (jullie huishouden)? *

   

  Upload hieronder je inkomensverklaring(en) van 2021. *
  Als je als ondernemer kiest voor een gemiddeld inkomen berekend over 3 kalenderjaren, dan hebben we natuurlijk de verklaringen van 2019 tot en met 2021 nodig.

  (toegestaan: .pdf .txt .doc .docx .odt .png .jpg)

   

  Hoeveel verwacht je uit te geven aan het ontwikkelen van de woning en kavel, inclusief je aandeel in de kavelweg? *

  Licht specifieke afwegingen en keuzes toe, die veel invloed hebben op de begroting. Bijvoorbeeld als je zelf bouwt.

  Onderbouw dit met een begroting. *

  Upload hieronder je begroting. (toegestaan: .pdf .txt .doc .docx .odt .png .jpg)

   

  Hoe ga je de ontwikkeling financieren? *

  Maak een financieringsplan dat je uploadt.*

  Upload hieronder je financieringsplan en hypotheekverklaring. (toegestaan: .pdf .txt .doc .docx .odt .png .jpg)

   

  Omschrijving initiatief

  Hoeveel bruto vloeroppervlak (bvo) wil je als collectief bouwen? *

  Tel de oppervlaktes van de woningen én de bijbehorende bouwwerken bij elkaar op.


  Hoe groot wil je dat je gezamelijke kavel wordt? *

  Let op dat je totale BVO maximaal 12,5% is van het kavel.


  Hoe wil je je stadslandbouw gezamelijk gaan vormgeven? *

   

  Kopers

   

  Koper 1


  Zijn de koper en de bewoner niet hetzelfde? Wil je dat dan hieronder toelichten? We staan uitzonderingen op de eindgebruikersregeling toe voor familie in de eerste lijn (ouders/kinderen) die elkaar helpen met de ontwikkeling of financiering.

  Is er een mede koper? *

   

  Mede koper 2


  Is er een nog een mede koper? *

   

  Mede koper 3


   


   

  Ondergetekende verklaart dat de gegevens in dit formulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld
  en gaat akkoord met de controle van de gegevens. *

  Datum: *

  Woonplaats / plaats van ondertekenen: *

   

  Termijnen na inloting door notaris Zie Handboek Oosterwold – Termijnen
  Selectie en loting In maart en april zorgt Team Oosterwold voor de selectie en de loting door een notaris uiterlijk op 26 april 2023. Uiterlijk half mei ontvangt u bericht over uw lotnummer.
  Stippenbijeenkomst

  De stippenbijeenkomst is verplicht en wordt gepland wanneer

  • de rioleringsbijdrage is berekend en de planning voor de rioolaanleg bekend is en
  • er een besluit is of de regel dat CPO’s gezamenlijk 1 bouwwerk moeten bouwen, wel of niet wordt aangepast in het handboek
  Waarborgsom Je ontvangt direct na deelname aan de stippenbijeenkomst een mail met informatie voor de betaling van de waarborgsom. De waarborgsom ad € 1.000,- dient uiterlijk 1 week na ontvangst van het betalingsverzoek op onze bankrekening te zijn bijgeschreven.
  Ontwerp workshops
  Team Oosterwold helpt in minimaal 1 en maximaal 3 workshops om (samen met je toekomstige buren) de kavels en omgeving op hoofdlijnen te ontwerpen tot op het niveau van een Ontwikkelplan (zie hoofdstuk 6 Handboek). We rekenen 3 maanden voor het gezamenlijk ontwerpproces.
  Intentieovereenkomst sluiten De intentieovereenkomst sluiten we na goedkeuring van het (gezamenlijke) ontwikkelplan en de intekening. Je inschrijving en stip vervallen als het langer duurt dan 1 maand.
  Anterieure overeenkomst sluiten Binnen 2 maanden na de intentieovereenkomst moet het ontwikkelplan worden afgerond (goedgekeurd) en de anterieure overeenkomst gesloten worden.
  Transportdatum De levering van de grond bij de notaris (transport) vindt plaats uiterlijk 12 maanden na ondertekening Anterieure Overeenkomst. Op voorwaarde dat de omgevingsvergunning onherroepelijk is, je beschikt over voldoende financiële middelen en lid bent van een kavelwegvereniging.
  Let op na deze datum kan de gebiedsorganisatie de Anterieure Overeenkomst ontbinden. In geval van eventuele verlenging wordt de grondprijs aangepast aan de dan geldende prijzen en kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. Houd alvast in je begroting rekening met een mogelijke verhoging van de grondprijs.