Duurzame energie

Op woensdagavond 28 september 2016 organiseerde Gebiedsteam Oosterwold samen met TNO, Liander, en de gemeente Almere een informatieavond rondom dit thema en de toepassingen hiervoor in Oosterwold. Op het programma stonden de volgende onderwerpen.

Integrale energieconcepten en resultaten onderzoek

Het bouwen van een goed functionerende, comfortabele en energiezuinige woning zonder aardgasaansluiting vergt speciale aandacht. Het bouwkundig ontwerp, de isolatie, het ventilatiesysteem, het warmteafgiftesysteem en de installaties voor het opwekken van warmte moeten goed op elkaar worden afgestemd. Dit wordt integraal ontwerpen genoemd. Het betreft niet alleen extra aandacht tijdens de ontwerpfase, maar ook tijdens de bouw en het gebruik. De presentatie geeft de initiatiefnemers meer inzicht in de samenhang tussen de verschillende onderdelen en tips hoe de kwaliteit in de verschillende fases kan worden geborgd.

Warmtepompen, hoe en wat?

Warmtepompen zijn er in verschillende soorten en maten. Hoe werkt het, hoe kies je een geschikte warmtepomp, hoe ziet het er uit binnen en buiten de woning? En kun je nu wel of niet de bodem gebruiken als bron, welke systemen zijn er dan mogelijk en waar moet je op letten?

Energievoorziening voor de toekomst, individueel of collectief?

Als netbeheerder hebben we dezelfde uitdagingen als de nieuwe bewoners van Oosterwold. Namelijk; hoe bouwen we nu iets dat over 25 jaar nog steeds past en voldoet aan de dan geldende wensen en normen. Volgens ons is dat mogelijk door met elkaar in gesprek te gaan over de (energie) keuzes die we nu maken. Deze informatie, belangen en achtergronden maakt dat we de juiste keuzes kunnen maken en elkaar daarin kunnen ondersteunen. Daarom willen we tijdens de bewonersavond naast een korte uitleg over aansluitingen, ons netwerk en de uitdagingen van een netbeheerder vooral met u in gesprek over energiekeuzes.

De presentaties en het rapport vind je hieronder:

20161004 Onderzoek Energieconcepten Oosterwold

20161004 Presentatie Alliander

20161004 Presentatie TNO Duurzame energie

20161004 Presentatie TNO warmtepomp