Dinsdag 24 april 2018 reden fel gekleurde en gestreepte wagens van de brandweer, politie (wijkagent) en ambulance Oosterwold in. Niet vanwege een calamiteit, maar om een bezoek te brengen en in gesprek te gaan met bestuursleden en/of (toekomstige) bewoners van 3 kavelverenigingen/gebieden: De Frederik van Eedenweg, Tureluur Noord en Tureluur Zuid. Aanleiding was dat onlangs een gesprek plaatsvond tussen de brandweercommandant, de gemeente Almere en gebiedsregisseur Ivonne de Nood over Oosterwold. Daarin kwam naar voren dat de brandweer zich zorgen maakt over Oosterwold op het punt van (brand)veiligheid nu er steeds meer mensen wonen. Het team Oosterwold organiseerde daarom een toer door Oosterwold om gezamenlijk te verkennen wat er bij een eventuele calamiteit aan knelpunten wordt ervaren. En daarbij te verkennen wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn. Ook de politie en ambulance waren erbij.

1  2

De high lights die tijdens de gesprekken met de kavelverenigingen naar voren kwamen hadden hoofdzakelijk te maken met de bereikbaarheid van het gebied en de vindbaarheid van o.a. brandkranen, straten en huisnummers:

 1. Bereikbaarheid: navigatiesystemen

Hoe zorgen we ervoor dat de navigatiesystemen van de hulpdiensten up-to-date zijn? In Oosterwold wordt flink gebouwd, waardoor sommige kavelwegen (nog) niet in het systeem staan of niet op de juiste locatie. GEO-data van de gemeente Almere maakt gebruik van GPS en vakken en houdt een initiatievenkaart Oosterwold bij. Deze kaart wordt regelmatig ververst en op https://maakoosterwold.nl/initiatievenkaart/ gepubliceerd. Onderzocht gaat worden of het GEO-data systeem kan worden gekoppeld aan het City gids systeem van de hulpdiensten.

 1. Bereikbaarheid en staat van wegen

Op het punt van de bereikbaarheid van Oosterwold en de staat van de wegen is veel winst te behalen. De hulpdiensten kunnen hun aanrijtijden niet halen als kavelwegen niet goed begaanbaar zijn (de zogenaamde ‘bagger wegen’ vol hobbels). Hoe zorgen we er samen voor dat de wegen bereikbaar en berijdbaar zijn? De kavelverenigingen geven aan dat de hobbelige wegen doorgaans van tijdelijke aard zijn. Waar mensen wonen zijn of worden de wegen geasfalteerd of verhard en dus wel goed begaanbaar. Voor de hulpdiensten is – naast de staat van de wegen – vooral de bereikbaarheid van belang. Bij een calamiteit komen de hulpdiensten vaak met meer wagens tegelijk aanrijden. Ze hebben ruimte nodig. Voorkom geparkeerde auto’s langs de weg en zorg voor een goede brede oprit. Dit draagt bij aan een betere bereikbaarheid en snelheid.   Ook waren er vragen over de inrichting van de kavelwegen en hoe hard je mag en kan rijden? Op de polderwegen in Oosterwold geldt een maximum snelheid van 60 km p/u. Tips aan de kavelverenigingen:

 • Verdiep je in het verkeersbesluit (borden) en in de wegenverkeerswet waarin de richtlijnen en eisen voor wegen staan beschreven.
 • Houd voor de bereikbaarheid vinger aan de pols en drink af en toe een kopje koffie met de wijkagent om verbeteringen door te spreken.

     

 1. Vindbaarheid brandkranen

De vindbaarheid van brandkranen is theoretisch goed geregeld. Maar hoe is het in de praktijk? Zijn ze goed vindbaar? Staan ze niet ergens verstopt en kan de brandweer erbij (staan er geen auto’s voor)? Uit de rondwandeling blijkt dat brandkranen niet altijd goed vindbaar zijn. Soms ontbreken de Vitens bordjes of de bordjes geven de onjuiste locatie aan. Waterleverancier Vitens stemt zelf met de brandweer af waar de hydranten (brandkranen) komen. Bij sommige brandkranen woekert het onkruid of ze zijn onder klei gestort waardoor ze slecht zichtbaar zijn. De vertegenwoordigers van de kavelverenigingen zien het belang en de urgentie en beloven hun verantwoordelijkheid te nemen om de brandkranen vindbaar en bereikbaar te houden. Tips zijn:

 • Goed beheer: voorkom als kavelwegvereniging dat brandkranen overgroeid raken met onkruid en houd ze bereikbaar. De hulpdiensten mogen best een briefje in de brievenbus doen als ze constateren dat een brandkraan niet goed vindbaar is. Iedere kavelvereniging heeft een aanspreekpunt en de lijst is online beschikbaar: https://maakoosterwold.nl/kavelwegverenigingen/ .

6

 1.             Vindbaarheid straten en huisnummers De vindbaarheid van straatnaambordjes en huisnummers hebben de meeste kavelverenigingen al flink verbeterd, maar dit blijkt niet overal op te gaan. Om te voorkomen dat bezorgdiensten en nood- en hulpdiensten dolend rondrijden is het verbeteren van de zichtbaarheid van namen en nummers van belang. Bewoners dienen zich bewust te zijn van hun (tijdelijke) kwetsbaarheid. Zeker als de weg lang is, kunnen de hulpdiensten makkelijk het huis voorbij rijden. Hier helpt de systematiek van huisnummering met ‘missende’ huisnummers ook niet echt mee. Tips zijn:
 • Plaats het straatnaambord bij voorkeur rechts op de hoek.
 • Voorzie je kavel zo snel mogelijk een huisnummer, dat kan in de tijdelijke situatie op een bordje. Plak je huisnummer niet alleen op de brievenbus, maar ook op je huis zodat dit goed zichtbaar is.
 • Maak gebruik van witte cijfers zodat deze – ook in het donker – goed zichtbaar zijn.
 • Verlichting boven het huisnummer helpt. Groen licht heeft minder impact op de natuur.

Kortom, het was een nuttige toer die zeker opvolging verdient. Wellicht een idee om bij een volgende toer (meer) bewoners uit te nodigen die in deze beroepsgroepen werken.