Organische gebiedsontwikkeling

In principe is organische gebiedsontwikkeling niet nieuw. De eerste bewoners van ons land vestigden zich waar ze wilden, bijvoorbeeld in de bocht van een rivier, op een drooggevallen stuk land of aan de rand van een bos. Na verloop van tijd ontstonden concentraties en werden buurtschappen, dorpen en steden gevormd. Eeuwenlang bepaalden toeval en particulier initiatief hoe het landschap eruit kwam te zien, zonder ontwerp of blauwdruk.

Die tijd is al lang voorbij. Planologen, politici en ontwikkelaars gingen bepalen hoe en waar de burgers moesten wonen. De afgelopen decennia laten echter weer een ontwikkeling zien naar meer zeggenschap voor particulieren. Almere en Zeewolde hebben daar een flinke bijdrage aan geleverd door voorop te lopen bij zelfbouw en particulier opdrachtgeverschap. In Oosterwold gaan de gemeenten een stap verder door zich af te vragen: wat gebeurt er als we ook de gebiedsinrichting aan het eigen initiatief overlaten, net als vroeger? En kan dat nog wel?

Dat gaan we uitproberen. De omstandigheden zijn natuurlijk niet hetzelfde als vroeger. Zo is dit landschap niet ongerept; er ís al een inrichting waarvan we bestaande kwaliteiten in stand willen houden. En ook al doet de overheid een stap terug, er is wel een juridische grondslag nodig om deze ontwikkelingsstrategie mogelijk te maken. Daarvoor hebben de gemeenten een intergemeentelijke structuurvisie opgesteld – en voor fase 1 een Chw Bestemmingsplan- op basis waarvan vergunningen kunnen worden verleend aan initiatieven.

Meer weten?

> Bekijk een filmpje over Oosterwold
Lees alles over de spelregels en de principes
> Bekijk stap voor stap hoe je aan een vergunning komt