In de werkgroep Verbeteren IBA’s (Individuele Behandeling Afvalwater) zijn we op zoek naar meer informatie. Waarom voldoet de ene IBA wel aan de norm, en de andere niet? Ligt dit aan de IBA? Of doet de ene bewoner nou net even iets anders dan de andere? Een van de manieren om dit in kaart in brengen is dit te vragen aan jullie. Daarom heb je onlangs de ‘enquête waterverbruik Oosterwold’ ontvangen. Hiermee willen we niet alleen informatie krijgen, maar vooral ook de vraag beantwoorden of we nu alle informatie hebben. Of dat er misschien nog meer onderzoek nodig is.

Op dit moment hebben ongeveer 145 mensen de enquête ingevuld. Mooie score, maar niet genoeg! Er zijn meer dan 500 IBA’s in Oosterwold. Voldoet je IBA al aan de norm, vul dan toch de enquête in! Dan kunnen we zien of er verschillen zijn.

https://nl.surveymonkey.com/r/drinkwaterverbruik-oosterwold

Alvast dank voor je medewerking,

Tjalf Bloem, Trekker Platform Oosterwold, werkgroep “verbeteren IBA’s.

Meer informatie over de achtergrond van het onderzoek vind je in de nieuwsbrief ‘Enquête watergebruik in Oosterwold’ van 23 juni 2021. https://bit.ly/3k171Bu