Het Rijksvastgoedbedrijf heeft vandaag een positief bericht ontvangen van de inspecteur van de belastingdienst Rotterdam. De inspecteur heeft bevestigd dat voor de levering van de gronden van het Rijksvastgoedbedrijf aan de gemeente Almere een beroep kan worden gedaan op de goedkeuring die is opgenomen in paragraaf 17, lid 4 van de Toelichting overgangsbeschikking omzetbelasting 1968. Dit betekent dat er dus geen sprake is van 21% BTW heffing op de kavelprijs in Oosterwold.

Het blijft van belang dat er geen werkzaamheden of bouwactiviteiten worden uitgevoerd voordat het kavel in eigendom is verworven bij de notaris, conform de afspraken binnen Oosterwold. Op het moment dat de grond toch wordt geroerd voorafgaand aan levering is er wel sprake van 21% BTW heffing.

1001-2018_05_02