De Gebiedsregisseur

Centraal figuur in de aanpak is de gebiedsregisseur: Werner Brouwer.
Hij vertegenwoordigt de overheid en heeft het mandaat om beslissingen te nemen. Hij kan het contact tussen initiatiefnemers en grondeigenaren begeleiden, houdt in de gaten of aan alle spelregels wordt voldaan en beoordeelt plannen. Hij kan ook contacten leggen tussen meerdere initiatiefnemers.

Over Werner

Sinds 1 september 2018 is hij fulltime aan de slag. Werner werkte sinds 1995 bij Interra, een klein ingenieursbureau in Joure. Hij heeft ruime ervaring met complexe gebiedsontwikkelingen die zich afspelen tussen meerdere overheden. De laatste jaren is hij onder meer directeur geweest van projectbureau de Zuidlanden (ontwikkeling stadsuitbreiding Leeuwarden). Toen we aan hem vroegen wat Oosterwold voor hem bijzonder maakt gaf hij aan dat het de ruimte is die het mensen biedt om zelf invloed te hebben op hun leefomgeving en daar ook de verantwoordelijkheid voor te nemen. Hij ziet het als onze uitdaging om die visie ook na de pioniersfase te laten samenvallen met onze publieke taken en verantwoordelijkheden zonder vooraf te vervallen in probleem denken en regelzucht. Werner beschrijft zichzelf als pragmatisch, zelfbouwer, zeiler en Fries.

De gebiedsregisseur weet:

  • Wat de achtergrond en filosofie van Oosterwold is
  • Hoe de kavelsystematiek van Oosterwold werkt
  • Wat je wel of niet van de gemeenten kunt verwachten
  • Of er andere initiatiefnemers zijn waarmee je eventueel kunt samenwerken
  • Wat de beoordelingscriteria van een ontwikkelplan zijn
  • Welke kosten de gemeenten in rekening brengen
  • Welke vergunningen en procedures van toepassing zijn.

Uitvoeringsorganisatie
Dat doet de gebiedsregisseur niet in zijn eentje. Hij geeft leiding aan een uitvoeringsorganisatie: het Gebiedsteam Oosterwold. De contactgegevens vind je hier.