Jan:
We kunnen terugkijken op een leuke en boeiende ’grote oploop‘ op 29 maart. Het was geweldig fijn om voor het eerst weer zo’n bijeenkomst fysiek te hebben. Een gevarieerd gezelschap kwam bij elkaar van mensen met ideeën en betrokkenheid bij de ontwikkeling van Oosterwold: bewoners, raadsleden, ontwikkelaars, natuurorganisaties, boeren met een bedrijf in deelgebied 2 en ambtenaren. Goed om te kunnen delen wat we tot nu toe hebben opgehaald inclusief de voorlopige inzichten uit het ontwerpend onderzoek van het landschapsbureau H+N+S. In april bespraken we op 7 avonden in gemengd samengestelde groepen oplossingen voor onder meer de inrichting van deel 2, de stadslandbouw, voorzieningen en betaalbaar wonen. Er is waardering voor het kunnen deelnemen aan het proces van de doorontwikkeling van Oosterwold. We hebben de vaart er goed in.

Fike:
Ja, terugkijkend op de afgelopen maanden zitten we in een mooi proces voor de doorontwikkeling. Er zijn jammer genoeg ook zaken die negatieve energie oproepen. Zo houdt het afvalwater veel mensen bezig. Tien jaar geleden is met veel ambitie ten aanzien van zelfvoorziening en circulariteit, bedacht dat initiatiefnemers zelf verantwoordelijk zijn voor de behandeling van hun afvalwater. In de praktijk stuit dat op uitvoerings- en beleidsvragen. Op verzoek van de raad is een juridisch onderzoek gestart naar de verantwoordelijkheid van gemeente, waterschap en initiatiefnemers ten aanzien van de behandeling van het afvalwater. Ik hoop dat er snel helderheid gegeven kan worden voor de initiatiefnemers in deelgebied 1A. De raad heeft eind vorig jaar besloten voor deelgebied 1B aansluiting op het riool verplicht te stellen.

Jan:
Ondertussen staat de besluitvorming over de herziening van het bestemmingsplan op de planning. De nieuwe gemeenteraad van Almere heeft de behandeling met voorrang op de agenda gezet. Omdat de helft van de raad nieuw is, is besloten eerst de raadsleden te informeren over Oosterwold en de aanpassingen aan het bestemmingsplan. Daarna, waarschijnlijk op 12 mei 2022, wordt het herziene bestemmingsplan in de raad behandeld en is er gelegenheid om in te spreken.
In mei staat ook een kennismaking met de (nieuwe) raadsleden van Zeewolde gepland. Het grootste deel van fase 2 Oosterwold bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Zeewolde.

Fike:
En dan zijn we betrokken bij de Floriade. De bijzondere manier van ontwikkelen in Oosterwold in combinatie met stadslandbouw brengt nu al veel publiciteit zoals van de BBC en Le Figaro. Concrete aanleiding is het paviljoen op het Floriade-terrein dat als motto draagt ‘Stadslandbouw in Oosterwold’. Het paviljoen is met vereende krachten van veel Oosterwolders in slechts 100 dagen tot stand gekomen, complimenten en gaat dat zien!