Datum: 10 oktober 2022
Tijd: 19:15 - 21:00
Locatie: Stadhuis Almere, Raadszaal

Het is mogelijk om deze informatieavond online mee te kijken.

Open de volgende link: https://meet.goto.com/243093813

Als het opstarten niet lukt, download dan de app voordat de bijeenkomst start: https://meet.goto.com/install

Op 10 oktober a.s. vindt er een informatiebijeenkomst plaats over wat er gaat veranderen in de afvalwaterzorg in Oosterwold. Je wordt bijgepraat over de concrete stappen die worden gezet van IBA’s naar riolering. We gaan tijdens de avond in op de tijdelijke maatregelen en handhaving, vertellen over de keuzes die spelen bij het kavelwegriool en staan stil bij de financiële consequenties.

Programma

19.15  Inloop
19.30  Opening duo-gebiedsregisseur Fike van der Burght
19.40  Inleiding Julius Lindenbergh
19.45  Hoe pakken we het aan? Dennis Menting
19.55  Klankbordgroep aan het woord
20.10  Overheidsregie of burgerparticipatie, Fike van der Burght
20.15  Wat gebeurt er nu? Sander Berkhout
– Aanleg van kavelwegriolering, André Kamp
– Beheer van IBA’s/CBA’s, Sander Berkhout
– Schade en verrekening, Izak van Blijderveen
21.00 Eind