Datum: 1 maart 2022
Tijd: 19:30 - 21:30

Op dinsdag 1 en 8 maart 2022 van 19.30 tot 21.30 uur zijn de gecombineerde online-sessies voor initiatiefnemers en bewoners om de uitkomsten van de enquête over de doorontwikkeling Oosterwold te bespreken en uit te werken naar concrete maatregelen.

  • Op dinsdag 1 maart staat op de agenda een terugkoppeling van de resultaten van de enquête; wat zijn de dromen van de Oosterwolders en welke spelregels vragen om een aanpassing? Daarna gaan we in op de grote vraag waar de balans ligt tussen sturen en vrijheid. Hoe kijken we per thema aan tegen de rol en verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers en van de overheid?
  • Op 8 maart hebben we vier thema’s die we willen uitdiepen. Denk aan stadslandbouw, betaalbaarheid en voorzieningen (de definitieve thema’s worden nog bepaald op basis van de uitkomsten enquête). Hoe kijken we per thema aan tegen de rol en verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers en van de overheid?

Om deze avonden op 1 en 8 maart te verlevendigen bespreekt een panel van initiatiefnemers deze onderwerpen in een studiosetting. Naast initiatiefnemers en een van de gebiedsregisseurs zit Marijne Beenhakker, landschapsarchitecte bij H+N+S aan tafel.