Vervolg werkgroep Monitoren IBA’s en watersysteem

Het Platform Oosterwold en individuele initiatiefnemers zijn in de werkgroep afvalwater nauw betrokken geweest bij alle onderzoeken en vervolgacties op het gebied van afvalwater in Oosterwold. Inmiddels zijn er drie nieuwe werkgroepen afvalwater gestart. De werkgroep ‘Monitoren IBA’s en watersysteem heeft twee doelen: Praktische invulling geven aan het besluit om bestaande IBA’s te monitoren; Invulling […]