Laden Evenementen

« Alle Evenementen

 • Dit evenement is voorbij.

Inloopavond slagschaduw en (voorgenomen) wijzigingen Chw bestemmingsplan Oosterwold

5 november 2019 | 19:00 - 21:00

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet je aantonen dat het gehele kavel voldoet aan de regels uit het Chw bestemmingsplan Oosterwold. De beslisbomen helpen daarbij. Door deze te doorlopen krijg je snel inzicht in de voorwaarden waaraan je omgevingsvergunning moet voldoen.

Op dinsdag 5 november 2019 van 19.00 tot 21.00 uur ben je welkom bij een inloopavond over de (voorgenomen) wijzigingen op het Chw bestemmingsplan Oosterwold. Locatie is de Buurtschuur, Nobellaan 13, 1341 BJ te Almere. Aanmelden voor de inloopavond is niet nodig.

De (voorgenomen) wijzigingen in het Chw bestemmingsplan betreffen:

 1. De Beleidsregel voor slagschaduw in Oosterwold. Met de ontwerp beleidsregel wordt het eenvoudiger om te bepalen of je slagschaduwonderzoek moet doen. Het palet aan keuzemogelijkheden om een woning te laten voldoen aan de regeling wordt groter. De maatregelen worden nu nog bepaald op basis van metingen op de gevel, in de ontwerp beleidsregel gaat het om metingen op de gevelopeningen. Ook maakt de ontwerp beleidsregel duidelijk hoe het toepassen van een maatregel precies werkt.
 2. Het voornemen om door gewijzigd beleid en regelgeving vijf beslisbomen in het Chw bestemmingsplan aan te passen en te verbeteren voor:
  1. Slagschaduw: het wordt eenvoudiger te bepalen of je slagschaduwonderzoek moet doen en meer keuzemogelijkheden om een woning te laten voldoen;
  2. Geluid: voor de realisatie van nieuwe woningen en de aanleg van nieuwe wegen wordt een hogere geluidbelasting op de gevel mogelijk;
  3. Archeologie: uitgangspunt is het nu geldende archeologiebeleid en de reeds uitgevoerde onderzoeken in het gebied;
  4. Natuur: de beslisboom wordt aangepast aan de Wet natuurbescherming en de Omgevingsverordening Flevoland. Ook is de gewijzigde regelgeving voor stikstofdepositie toegevoegd;
  5. Water: uitgangspunt vormt de benodigde m³ in plaats van m² voor waterberging. Daarnaast wordt gestuurd op de realisatie van een aaneengesloten watersysteem.

Medewerkers van de gemeente Almere, het gebiedsteam Oosterwold, Waterschap Zuiderzeeland en Windpark Zeewolde lichten aan vijf thematafels toe waar je rekening mee moet houden en wat de voorgenomen verbeteringen in de beslisbomen inhouden.

De ontwerp Beleidsregel slagschaduw Oosterwold is onlangs door het College vastgesteld en in het gemeenteblad 2019, 250566 ( https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-250566.html) bekend gemaakt. De beleidsregel ligt, uitsluitend op afspraak, ter inzage van 16 oktober tot en met 26 november 2019 in het stadhuis, bij de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

Gegevens

Datum:
5 november 2019
Tijd:
19:00 - 21:00

Locatie

Buurtschuur
Nobellaan 13
Almere, 1341BJ