Evaluatie Oosterwold 2016 en 2019 Van inspiratie naar realisatie

Bij de start van de ontwikkeling van Oosterwold werd besloten de gebiedsontwikkeling in 2016 te evalueren met het oog op de openstelling van een tweede fase. Deze evaluatie werd uitgevoerd aan de hand van 4 thema’s: Ontwikkelstrategie, Ontwikkelfilosofie, Grondpolitiek, Organisatie en samenwerking: Evaluatie Oosterwold 2013-2016.

De ontwikkelfilosofie en -strategie werden positief beoordeeld. De strategie werkt. De belangstelling voor de gebiedsontwikkeling is groter dan verwacht en er komen initiatieven tot stand volgens de ontwikkelregels van Oosterwold. De gebiedsontwikkeling was echter nog niet ver genoeg om uitspraken te kunnen doen over een eventuele openstelling van een tweede fase.

In 2019 wordt uitgebreid geëvalueerd wat we in de afgelopen periode hebben geleerd van deze manier van ontwikkelen. Met de resultaten van de evaluatie wordt in het eerste kwartaal van 2020 de besluitvorming rond de tweede fase (Zeewolde) aan de gemeenteraden van Almere en Zeewolde voorgelegd.