Erf

De meeste grond die in fase 1 van de ontwikkeling van Oosterwold beschikbaar is voor verkoop, wordt door het Rijksvastgoedbedrijf verpacht aan ERF. ERF is het grootste particuliere biologische landbouwbedrijf van Nederland en teelt verschillende gewassen op ca. 1800 ha grond in Flevoland. Jaarlijks produceren ze bijvoorbeeld 6 miljoen porties erwten, 15 miljoen porties aardappelen, 7 miljoen porties rode bieten, 7 miljoen broden, 10 miljoen porties spruiten en 300 duizend pompoenen.

De grond die ERF pacht kan ieder gewenst moment worden overgedragen voor stadsuitbreiding, natuur of andere bestemmingen. In de tussentijd telen ze hier biologische groenten totdat de grond wordt overgedragen aan initiatiefnemers.

Wat bekent dit voor jou als initiatiefnemer?

Om voedselveiligheid te waarborgen moeten gewassen schoon zijn. Gewasvreemde materialen, zoals metaal, hout of plastic geven grote problemen in de verdere keten. De vondst van gewasvreemde materialen zoals plastic, hout, piepschuim of ander zwerfvuil kan resulteren in grote claims voor ERF. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat je je van het volgende bewust bent:

  • Kies voor onderzoek het juiste moment in het seizoen om schade en dus extra kosten te beperken.
  • Betreed percelen in beheer bij ERF alleen met toestemming. Eventuele schade wordt in rekening gebracht.
  • Houd er rekening mee dat naast jouw perceel biologisch voedsel wordt geproduceerd dat aan strenge eisen moet voldoen.
  • Zwerfvuil en bouwafval in voedsel kan grote gevolgen hebben voor ERF en dus ook voor jou.

Een boer als buur

ERF produceert een natuurproduct, afhankelijk van de klok van de natuur. Dit betekent dat er piekmomenten zijn met bijvoorbeeld ploegen, bemesten en oogsten. Dit kan soms tijdelijk overlast geven. De agrarische grond die ERF pacht is niet afgezet met hekken. Toch is het goed je te realiseren dat het land niet vrij toegankelijk is. Ook al ligt de grond er aan het einde van het seizoen misschien kaal bij, dan nog kan het betreden van de grond schade veroorzaken. Is het toch noodzakelijk om je op het land te begeven, bijvoorbeeld voor het doen van onderzoek, neem dan altijd contact op met de contactpersoon voor Oosterwold binnen ERF: Roy Michielsen Stafmedewerker ERF

Pachtgronden en teeltschema 2019

ERF heeft een teeltschema 2019, inclusief bijbehorend overzicht van kosten bij eventuele schade (gewasschade/structuurschade) bij het doen van onderzoeken in het veld.  Sinds 1 november 2017 zijn aan ERF de volgende gronden in pacht uitgegeven:  Overzicht pachtgronden 2017-2018  (Aan deze kaart kunnen geen rechten ontleend worden) Let op! Is de grond uit pacht genomen en heeft de grondoverdracht nog niet plaatsgevonden, dan moet je aan ERF toestemming vragen voor het betreden van de grond.

Werkwijze uit pacht nemen gronden

Op basis van onze ervaringen van het afgelopen jaar is samen met het Rijksvastgoedbedrijf het volgende besloten:

  • Bij ondertekening van een intentie- of een anterieure overeenkomst geldt dat gronden automatisch uit pacht worden genomen bij de eerstvolgende gelegenheid (per 1 november 2018). Het Rijksvastgoedbedrijf brengt over de gronden die uit pacht zijn genomen geen misgelopen pachtinkomsten meer in rekening bij initiatiefnemers. Het Rijksvastgoedbedrijf faciliteert en vergemakkelijkt hiermee verdergaand de organische ontwikkeling van initiatieven in Oosterwold.
  • ERF beheert tijdelijk alle uit pacht genomen gronden. Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht bij de initiatiefnemer.
  • ERF pacht en boert op de percelen die niet uit pacht zijn genomen. 
  • Voor nieuwe initiatiefnemers die nog geen overeenkomsten hebben en wel vaart willen maken, blijft het mogelijk om de gronden die niet uit pacht worden genomen af te nemen (na een onherroepelijke bouwvergunning) voor het einde van het pachtseizoen. Dit heeft uiteraard niet de voorkeur vanwege het agrarisch gebruik. Bij eerdere levering dan 1 november wordt schade (gewasschade/structuurschade) in rekening gebracht.

Biologisch certificaat overnemen

Op grond die uit pacht is zaait ERF grasklaver. Het houdt het perceel groen, geeft onkruid geen kans en verbetert de structuur, de vruchtbaarheid en het bodemleven. ERF maait het meerdere keren per jaar. Het biedt daardoor een mooi startpunt voor stadslandbouw op je kavel. Graag ziet ERF dat de grond, waar veel in is geïnvesteerd, biologisch blijft. Wil je het biologische certificaat overnemen? Neem dan voor je de grond in eigendom krijgt, contact op met ERF.

Alleen het land op met toestemming ERF

De agrarische grond die ERF pacht is niet afgezet met hekken. Toch is het goed je te realiseren dat het land niet vrij toegankelijk is voor (bouwende) initiatiefnemers of hun aannemers/bouwers. Dit geldt het hele jaar door, ook als de gronden niet meer verpacht worden aan ERF. Ook al ligt de grond er aan het einde van het seizoen misschien kaal bij, dan nog kan het betreden van de grond structuurschade opleveren voor mede-initiatiefnemers/ toekomstige buren die later aansluiten c.q. hun grond geleverd krijgen. De bovenstaande regel geldt ook voor iedereen die geïnteresseerd is in Oosterwold ongeacht of je nu wel of geen initiatiefnemer bent. Is het toch noodzakelijk om je op het land te begeven, bijvoorbeeld voor het doen van onderzoek, neem dan altijd contact op met de contactpersoon voor Oosterwold binnen ERF.

Contact met ERF

Roy Michielsen, stafmedewerker ERF Email: roy@erfbv.nl Telefoon: +31 6 100 322 14 Wil je meer weten over ERF, klik dan hier.