Eigendommenkaart

In Oosterwold zijn meerdere grondeigenaren, welke zijn terug te vinden op de eigendommenkaart. Ongeacht van wie de grond is, kun je op basis van de ontwikkelregels Oosterwold en het Chw bestemmingplan initiatief nemen in het gebied dat in deze eerste fase is opengesteld.
Voor de rijksgronden en de gronden van de gemeente Almere vindt verkoop plaats via de gebiedsregisseur. Dit geldt niet voor de gronden van andere partijen. Die organiseren – indien aan de orde – hun eigen verkoop. Wel wordt met iedere initiatiefnemer – ongeacht grondeigendom – in een anterieure overeenkomst de bijbehorende te bekostigen exploitatiebijdrage vastgelegd.

Hier vind je een overzicht wie welke grond in eigendom heeft in Oosterwold.