Stichting Prisma Almere is in januari 2022 gestart met een nieuwe school: De Verbeelding. Vanuit een tijdelijke locatie, De Verwondering in Nobelhorst, wordt onderwijs gegeven tot het definitieve gebouw in 2023 in Oosterwold is gerealiseerd.

Ecologisch onderwijs

Kinderen zijn de toekomst. En daar wil het team van De Verbeelding ze natuurlijk zo goed mogelijk op voorbereiden. Deze voorbereiding gaat verder dan goed leren lezen, schrijven en rekenen. De Verbeelding kijkt ook vanuit het begrip duurzaamheid naar de toekomst van de kind(eren). Dit doen zij door dit te integreren in hun lesaanbod en hun handelen. Door verbinding en het voorleven wordt duurzaamheid zo op een natuurlijke manier onderdeel van het leven van de kinderen.

Informatie en aanmelden

Kinderen kunnen vanaf nu worden (voor-)aangemeld voor deze school. Het gaat hierbij vooralsnog om kinderen geboren in 2018 t/m 2021 die woonachtig zijn in Almere Hout. Vanaf augustus 2022 is er ook ruimte voor kinderen om in groep 2 t/m 5 in te stromen in één van onze groepen. Geïnteresseerde ouders kunnen een kijkje nemen op de website www.verbeelding-almere.nl. Op de website staat uitgebreid beschreven hoe de aanmeldingsprocedure werkt.