Drainagekaarten

ERF heeft op kaarten de ligging van de landbouwdrainage in het veld aangegeven. Op de meeste percelen ligt de drainage om de 48 meter. Aan de Kievitsweg- en Tureluurwegzijde ligt de drainage soms op een kortere afstand. In het veld kun je zien waar de drainagebuizen precies liggen door aan de slootkant een drain op te zoeken (deze ligt op 1m onder maaiveld). Vanaf deze drain kun je de volgde drains vinden op de afstanden die op de kaart staan vermeld. 

Hier vind je een overzicht waar de drainagebuizen lopen in fase 1 van Oosterwold:
Drainagekaarten Oosterwold