Doodlopende weg

Alle kavelwegen moeten voldoen aan de voorschriften van Oosterwold en de eisen van nood- en hulpdiensten, zoals breedte, bermen, nutsstroken, bochtstralen en verkeersklasse (belasting van de weg). Doodlopende wegen zijn alleen tijdelijk of als uitzondering toegestaan, wanneer het fysiek onmogelijk is om een doorgaande weg te realiseren. In dat geval moet de doodlopende weg een keermogelijkheid krijgen en de vorm van een keerlus of insteek t-splitsing.


Zie Handboek Oosterwold: hoofdstuk 7. De Wegen / Kavelweg

 

Minimum maten keermogelijkheid keerlus en insteek t-splitsing