Elke maand kijken Jan Lagerweij en Fike van der Burght terug op de afgelopen periode en werpen een blik in de toekomst. ”De laatste nieuwsbrief van het jaar en wat voor een jaar!”

Jan: ”Aan het begin van het jaar bedachten we rond een tafel vol flip-overvellen het proces om te komen tot voorstellen voor de volgende fase van Oosterwold. Het was een spannend en boeiend proces dat veel heeft opgeleverd. Zowel in betrokkenheid van een grote groep mensen als qua inspirerende nieuwe ideeën. De besluitvorming over de doorontwikkeling schuift helaas op. We hadden er al wel een beetje rekening mee gehouden dat de komst van nieuwe colleges van invloed zou zijn op de planning. Ik kijk echt uit naar het moment waarop de besluitvorming kan plaatsvinden.”

”Ja Jan, een bijzonder en intensief jaar was het zeker. Ook door de ontwikkeling in het afvalwater. Het was een ingrijpend besluit van het college van Almere afgelopen juli om in het al bewoonde deelgebied 1A riool aan te gaan leggen. Een noodzakelijk besluit waar we nog vele jaren werk aan hebben. We zijn bezig met het uitwerken van een projectplan, het opstellen van financiële dekkingsvoorstellen, de organisatie van alles en met het treffen van tijdelijke maatregelen in het gebied.” 

”Laten we niet vergeten dat er veel goed gaat Fike. We gaan op verschillende plekken weer kavels uitgeven voor wonen! Niet alleen kunnen we nieuwe initiatiefnemers bedienen, maar het uitgeven van de laatste kavels maakt het ook mogelijk dat delen van het gebied kunnen worden afgemaakt en kavelwegen hun definitieve verharding kunnen krijgen. De ecologische basisschool De Verbeelding gaat in het nieuwe jaar open aan de Burchard de Volderstraat en volgend jaar komt het veld tegenover de Vliervelden vrij. Afhankelijk van de resultaten van het archeologisch onderzoek kunnen we voorbereidingen treffen voor de uitgifte van nieuwe kavels. En ik ben erg benieuwd wat het onderzoek naar 5.000 extra woningen in deel 2 gaat opleveren. Er kan daarna een besluit worden genomen over waar, wanneer en hoe we in deel 2 gaan starten.” 

”Tja Jan, dat ga ik niet meer meemaken. Onze opdracht loopt af eind januari en ik heb besloten dan ook te stoppen, want ik wil meer ruimte voor andere zaken in mijn leven. Als gebiedsregisseur ben je net als bewoners in Oosterwold nooit klaar.  Trots ben ik op het document ‘Oosterwold Het vervolg -Toen nu dan’. Je vindt er de lessen die ons team heeft opgehaald uit de eerste fase Oosterwold en de vertaling daarvan in verbeterpunten voor heel Oosterwold en een voorzet voor de ontwikkelstrategie voor deel 2.” 

”Een flink deel van mijn taken wordt overgenomen door Aleida van Doornum. Zij werkt al een tijd voor de gemeente Almere en is bekend met Oosterwold. In de volgende nieuwsbrief zal zij zichzelf voorstellen. En Jan, jij blijft nog even om het stokje over te kunnen dragen aan een nieuwe vaste gebiedsregisseur waarvoor de werving inmiddels is gestart.” 

 Voor nu wensen we al onze lezers een sprankelend en verbonden 2023 toe! 

Jan Lagerweij en Fike van der Burght