De Verbinding

Logo De Verbinding

Wat wil jij in de verbindende stroken en het openbaar groen in Oosterwold terugzien? Daar gaan bewoners van Veld G als pilot deze zomer mee bezig. Het pilotgebied veld G ligt tussen de Tureluurweg, Goudplevierweg, het bosperceel van Staatsbosbeheer en de stadsboer. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 6 juli van 19:30 tot 21:00 uur. De ervaringen in Veld G nemen we mee in het vervolgprogramma voor alle bewoners. 

In Oosterwold bouwt iedereen zijn eigen huis. Maar we bouwen ook samen een wijk en we richten samen de publieke ruimte in, zoals met kavelwegen, nutsstroken en de stroken rond je kavel. Als bewoner teken je er voor om daar voor te zorgen. In de praktijk vinden sommige bewoners het moeilijk om het gebied goed in te vullen. De ‘Pilot doorwaadbare zones’ heeft zich afgelopen half jaar voorbereid en getest hoe je de doorwaadbare zones (anders) zou kunnen inzetten, om zodoende deze ervaringen uit te rollen over heel Oosterwold fase 1. Met deze Pilot doorwaadbare zones is een actieplan gemaakt om groepen buren te helpen met het leggen van verbindingen. Want samen bereik je meer.

Werk aan de doorwaadbare winkel

Bewoners van veld G bekijken bij deze Pilot de huidige situatie in hun gebied. Zijn er al de noodzakelijke of gewenste verbindingen tussen de kavelwegen of om van A naar B en van C naar D te komen? Welke behoefte is er en welke ideeën en plannen zijn er als het gaat om andere publieke functies zoals ontmoetings- en speelplekken, trapveldjes, parkeerplekken of een buurtcentrum e.d.

Ze inventariseren kansen, mogelijkheden maar ook vraagtekens en zorgen. ‘Moet dat allemaal zo vlak langs mijn terras? ’Kun je naast wandelen ook fietsen als er geen behoorlijke ondergrond aanwezig is?’ ‘Hoe zit dat met aansprakelijkheid?’ ‘Hoe gaat dat met de kosten van aanleg en onderhoud?’ Maar ook ‘Wat is er nodig om ons idee mogelijk te maken?’

Ze sluiten het atelier af met een voorlopig ontwerp voor de verbindende stroken en de publieke functies in hun buurt, punten die ze met elkaar moeten uitzoeken en een plan voor de komende maanden. Ze maken alvast afspraken en verdelen taken.

Als groep de schouders eronder

In de zomer steken ze als groep in veld G de schouders er onder. Ze gaan verschillende dingen met elkaar bespreken en uitzoeken. Denk bijvoorbeeld aan vragen over aansprakelijkheid en privacy. Ze moeten ook samen uitzoeken hoe ze eventuele kosten willen verdelen en of er juridische constructies nodig zijn. Dit doen zij om straks deze ateliers uit te rollen over de rest van Oosterwold, uiteraard met dan voldoende aandacht/mogelijkheden voor maatwerk en specifieke wensen in de andere velden in oosterwold.

Definitief ontwerp

Ze werken toe naar een definitief ontwerp voor de verbindingen en voorzieningen met mogelijk ook nieuwe vormen van gebruik. Ook denken ze na over de inrichting daarvan. Wordt dat een plek met plukfruit, een beeldentuin, bloemenpracht? Of die je rustig beleeft met geuren en kleuren. Zo werken ze met hun buren toe naar logische verbindingen maar ook andere plekken om samen te komen en te verblijven. Een plek waar je graag wandelt of fietst. En waar je met plezier samenkomt.

Geef je op voor Atelier 1

Veld G Atelier 1
6 juli 19.30 – 21.00 uur

Veld G Atelier 2
13 september 19.30 – 21.00 uur

wandelaars doorwaadbare zone Welkomsbord

Belevingscentrum De Verbinding

Vanaf zaterdag 4 september 2021 zijn Oosterwolders welkom in het belevingscentrum De Verbinding voor buren. Een markant tijdelijk gebouw naast het toekomstige projectbureau aan de Kievitsweg (Burchard de Volderstraat). Hier kun je inspiratie opdoen over hoogwaardige publieke ruimte, logische routes, speelvoorzieningen, trapveldjes, extra parkeerruimte voor bezoekers, een buurthuis of kleinschalige collectieve voorzieningen. Je ziet er uitgewerkte voorbeelden uit de buurt en kunt leren van de ervaringen die bewoners hebben met het aanleggen en onderhouden van verbindende stroken. Je kan hier vooral ook samen met je buurt of veld samen aan de slag.

Maak je eigen welkomstbordje
In De Verbinding ligt hout voor je klaar om zelf een welkomstbordje voor je doorwaadbare zone te maken.

Ontmoeting
Het belevingscentrum is het startpunt voor ontmoeting en excursies door de doorwaadbare zones in Oosterwold.

Geef je op 

Voor de opening op 4 september 2021 van het Belevingscentrum De Verbinding’.

Ervaringen delen
Heb je ideeën en inspirerende voorbeelden van het inrichten van de publieke ruimte in Oosterwold? Stuur deze naar oosterwold@almere.nl.
Wij verzamelen de foto’s, plannen en suggesties en gaan die delen op deze pagina. Hier komt een ‘look book’, digitale ideeënbus, chatforum en terugblik op de Ateliers.

 

Agenda