De Verbinding

Logo De Verbinding Welkomsbord

Wat wil jij in de verbindende stroken en het openbaar groen in Oosterwold terugzien? 

In Oosterwold bouwt iedereen zijn eigen huis. Maar we bouwen ook samen een wijk en we richten samen de publieke ruimte in, zoals met kavelwegen, nutsstroken en de stroken rond je kavel. Als bewoner teken je er voor om daar voor te zorgen. In de praktijk vinden sommige bewoners het moeilijk om het gebied goed in te vullen.

Opening De Verbinding Bezoeker bekijkt expositie Kindje maakt welkomstbordje Beeldenpad De Verbinding

Breng een bezoek aan De Verbinding op zaterdagen

  • In het inspiratie- en informatiecentrum De Verbinding is een expositie ingericht.
  • Deze blauwe container langs de Kievitsweg (Burchard de Volderstraat) is de komende zaterdagen van 13.00 – 15.00 uur open voor publiek. Kom langs voor informatie en om vragen en zorgen te delen.
  • Hier kun je inspiratie opdoen over hoogwaardige publieke ruimte, logische routes, speelvoorzieningen, trapveldjes, extra parkeerruimte voor bezoekers, een buurthuis of kleinschalige collectieve voorzieningen.
  • Je ziet er uitgewerkte voorbeelden uit de buurt en kunt leren van de ervaringen die bewoners hebben met het aanleggen en onderhouden van verbindende stroken.
  • Je kan hier vooral ook samen met je buurt of veld samen aan de slag.
  • Via de gebiedsorganisatie zijn grote deelkaarten beschikbaar van het gebied dat je met je buren wilt bespreken. Vraag zo’n deelkaart aan via oosterwold@almere.nl.

Kijk je mee?

Bekijk hier een animatie over het samenwerkingsproces van een groep buren die met elkaar de publieke ruimte rond hun kavels inricht.

Buren richten zones in

Maak je eigen welkomstbordje

Steeds meer bewoners maken zelf een welkomstbordje en plaatsen deze in hun verbindende (doorwaadbare) zone en bij andere publieke ruimtes zoals een speeltuin. Ze maken duidelijk dat voetgangers en fietsers welkom zijn. Ook jij kan zo’n welkomstbordje maken. In het inspiratiecentrum De Verbinding ligt hout voor je klaar. Hoe meer mensen dat doen hoe meer routes en openbare ruimtes we samen kunnen delen. Zo zorgen we er samen voor dat Oosterwold overal goed bereikbaar wordt. Bekijk in het filmpje hoe bewoners hun eigen welkomstbordjes maken.

Bordjes maken

Pilot Veld G

Momenteel loopt er een pilot in veld G. Het pilotgebied veld G ligt tussen de Tureluurweg, Goudplevierweg, het bosperceel van Staatsbosbeheer en de stadsboer. De bewoners bespreken met elkaar hoe ze hun gebied met publieke ruimte willen inrichten.

Algemene werkgroep doorwaadbaarheid en publieke ruimte

Naast de pilot Veld G is er een algemene werkgroep doorwaadbaarheid en publieke ruimte in het leven geroepen waarvoor je je kan aanmelden. Deze algemene werkgroep gaat zich onder andere bezighouden met de uitrol en discussie over heel Oosterwold. Wil je hieraan deelnemen dan kun je je melden via info@platformoosterwold.nl.

2e Atelier De Verbinding

Bij het 2e Atelier De Verbinding op 22 november 2021 van 19:30 tot 21:00 uur delen bewoners van het pilot gebied veld G hun ervaringen met alle bewoners van Oosterwold. Ook geeft de Algemene werkgroep doorwaadbaarheid en publieke ruimte een toelichting wat zij gaan uitzoeken en tot een oplossing willen brengen.

Ervaringen met verbindende routes.

Een vlinderroute langs verschillende insectenhotels, een trimbaan, jeu de boulebaan, beeldenroute, of plukfruit. Er zijn veel inspirerende voorbeelden voor het inrichten van verbindende routes (doorwaadbare zones) en het ontwikkelen van de publieke ruimtes. Corrie Bosma ging op onderzoek uit en interviewde een tiental bewoners in Oosterwold. De komende maanden delen we hun ervaringen.

Joris

Bij Bolderburen hebben ze met 22 huizen de verbindende routes gemaakt, met gezamenlijke stukken op het middenterrein.
Joris: “Soms is het Giethoorn, dan lopen er veel mensen langs. Maar dat is ook wel gezellig.

Zilla

Zilla woont aan de Frederik van Eedenweg. Ze merkt dat er steeds meer mensen op haar stiltepad komen om te kijken. En hun ogen uitkijken.

Zilla: “het is een stiltepad met beelden die prikkelen.

Ervaringen delen

Heb je ideeën en inspirerende voorbeelden van het inrichten van de publieke ruimte in Oosterwold? Stuur deze naar oosterwold@almere.nl.
Wij verzamelen de foto’s, plannen en suggesties en gaan die delen op deze pagina.

 

Agenda