Contactgegevens

Gebiedsteam Oosterwold is gevestigd in het stadhuis van Almere.

Stadhuisplein 1
1315 HR Almere
 (036) 52777 52

Oosterwold@almere.nl

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur.

Op vrijdag zijn wij telefonisch niet bereikbaar

Zomersluiting:
Van 29 juli tot en met 23 augustus 2019 houdt het gebiedsteam Oosterwold geen telefonische spreekuren. Wij blijven wel (beperkt) per mail bereikbaar via oosterwold@almere.nl en voor koopovereenkomsten via gronduitgifteoosterwold@almere.nl .

Heb je interesse in Oosterwold en wil je meer weten? Wij vragen iedereen die interesse heeft in en meer wil weten over Oosterwold een intakeformulier in te vullen en te mailen naar oosterwold@almere.nl

 

Contact met adviseur initiatieven

Ben je initiatiefnemer en heb je een informatiebijeenkomst bijgewoond, dan ontvang je per mail nadere informatie van je toegewezen persoonlijke adviseur initiatieven Oosterwold. 

Om het proces goed te laten verlopen verzoeken wij je om eventuele inhoudelijke vragen zoveel mogelijk per mail te stellen via oosterwold@almere.nl. Kom waar mogelijk eerder tot het indienen van stukken dan op grond van de uiterste termijnen vereist. Dit draagt bij aan een zorgvuldige beantwoording, een goede vastlegging van afspraken en voorkomt interpretatieverschillen achteraf.

  • Mail: oosterwold@almere.nl. Vermeld je initiatiefnummer in het onderwerp van je mail.
  • Telefonische spreekuren Natasja, Saskia, Marlien en Bouchra:
    Ochtend: maandag, dinsdag, donderdag tussen 10.00 – 11.00 uur
    Middag: maandag en donderdag tussen 14.00 – 15.00 uur 

Ben je nog niet bij een informatiebijeenkomst geweest? Bel dan het algemene nummer (036) 52777 52.

Contact met gronduitgifte medewerker

In het laatste stadium van het verkoopproces volgt het contact met de gronduitgifte medewerker.

Mail: gronduitgifteoosterwold@almere.nl .Vermeld je initiatiefnummer in het onderwerp van je mail.

Is het toch noodzakelijk de gronduitgiftemedewerker telefonisch te spreken, dan is deze bereikbaar op (036) 539 99 67 tijdens telefonische spreekuren. Deze zijn: 
Maandag            13.00 – 15.00 uur
Dinsdag              10.00 – 12.00 uur
Donderdag         14.00 – 15.00 uur

Contact met coördinator kavelwegverenigingen

Vertegenwoordigers van kavelwegverenigingen kunnen contact opnemen met de coördinator Sander Berkhout via:

sberkhout@almere.nl of
algemene nummer (036) 52777 52

Inloopspreekuur vergunningen

Voor vragen over de vergunningaanvraag is er een inloopspreekuur op donderdag in de even weken van 9.00 tot 11.00 uur. Locatie: Ondernemersplein Balie VTH Stadhuis Almere

Inloopspreekuur Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland heeft iedere woensdag van 13-16 uur een inloopspreekuur op gemaal De Blocq van Kuffeler. 

Hier kun je terecht met vragen over het aanleggen van een watersysteem, het zuiveren van huishoudelijk afvalwater in Oosterwold, of het aanvragen van een watervergunning.  
Medewerkers van het waterschap staan klaar om samen met initiatiefnemers naar hun waterplan en vergunningsaanvraag te kijken.

Actuele data van de inloopmiddagen vind je op de kalender van het waterschap. 

Gaat u het land op? Neem dan contact op met ERF