Chw Bestemmingsplan Oosterwold

Oosterwold is ook bijzonder in zijn bestemmingsplan. Het is namelijk één van de eerste vastgestelde bestemmingsplannen in Nederland volgens de nieuwe omgevingswet. Omdat Oosterwold een experimenteerstatus heeft gekregen in het kader van de Crisis- en herstelwet (Chw), kon vooruitlopend op vaststelling van de Omgevingswet al een bestemmingsplan nieuwe stijl worden opgesteld. Straks heet dat een omgevingsplan. In zo’n bestemmingsplan is het mogelijk om niet alles vooraf te bestemmen en vast te leggen, maar de methodiek van ontwikkelregels ruimte te geven. Daarnaast is een geldigheidsduur van het plan van 20 jaar in plaats van 10 jaar mogelijk en kunnen benodigde onderzoeken worden gekoppeld aan de vergunningsaanvraag. In december 2016 is het bestemmingsplan in werking getreden.

 

Sinds het bestemmingsplan in werking is getreden, geldt voor initiatiefnemers in Oosterwold die een aanvraag omgevingsvergunning doen de ‘reguliere’ vergunningenprocedure van 8 weken + 6 weken ter inzage legging. Het doen van de benodigde onderzoeken blijft nodig en er moet bij de aanvraag van de omgevingsvergunning worden aangetoond dat het gehele kavel voldoet aan de regels uit het bestemmingsplan Oosterwold.

Klik hier om het bestemmingsplan te bekijken.

Klik hier voor Toelichting milieueffectrapportage.

Om te voorkomen dat er bij het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteiten zaken vergeten worden, is er een checklist ontwikkelregels opgesteld door de afdeling vergunningen van de gemeente Almere. Op deze manier kun je voorkomen dat je gegevens vergeet die bij het indienen nodig zijn om een goede toetsing aan het bestemmingsplan te kunnen uitvoeren.