Inspiratie


Brandkranen bereikbaar en vindbaar

Brandkranen bereikbaar en vindbaar

Nu er steeds meer mensen in Oosterwold wonen, vraagt de bereikbaarheid van het gebied voor de nood- en hulpdiensten en ook de vindbaarheid van onder andere brandkranen meer aandacht. Zijn de brandkranen vrij van...

Vragen en antwoorden afvalwaterzuivering verandert

Afvoer en zuivering van afvalwater in Oosterwold verandert Juridisch advies wijst uit dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor afvoer en zuivering van afvalwater. Niet de bewoners zoals nu het geval is in Oosterwold....