Inspiratie


Vragen en antwoorden n.a.v. nulmeting IBA’s

Vragen en antwoorden n.a.v. nulmeting IBA’s

In opdracht van de gebiedsorganisatie heeft het waterschap afgelopen zomer 2021 een nulmeting uitgevoerd bij IBA’s die ten tijde van deze meting langer dan een halfjaar functioneren. Deze nulmeting is uitsluitend een...