Bruto Vloer Oppervlakte (BVO)

Bij de aanvraag omgevingsvergunning toetst de gemeente het BVO op basis van de NEN 2580. https://nl.wikipedia.org/wiki/NEN_2580. Alle gebouwde ruimtes inclusief de buitenmuren en andere functionele ruimtes op en onder het dak van de woning zoals, kelders, trappen, vides, dakterrassen etc. moeten volgens de NEN 2580 worden meegenomen bij de berekening van het aantal m2 BVO. Bij twijfel kan je je laten adviseren door een adviseur of architecten.