Op de boomfeestdag van 14 maart 2018 startte in Oosterwold de inrichting van een gebied vol nieuwe natuur. Kinderen hielpen wethouder Frits Huis met de aanplant van circa 300 bomen. In de Eemvallei Zuid zijn nu nog open velden. In de loop van jaren groeit hier een uitgestrekt gebied met eetbaar bos, speelnatuur en aantrekkelijke fiets- en wandelmogelijkheden.

Aantrekkelijke nieuwe natuur

De Eemvallei is één van de nieuwe natuurprojecten van de provincie Flevoland. De meanderende inrichting is geïnspireerd op het historische stroomgebied van de rivier de Eem. In de Eemvallei Zuid in Oosterwold werkt Staatbosbeheer samen met de partners Voedselbossen, Speelwildernis en Vliervelden aan de realisatie van 50 ha nieuwe natuur. Als alles klaar is heeft Oosterwold een natuurgebied van zo’n 150 voetbalvelden groot.

Voedselbos

Het voedselbos wordt ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos en belooft op termijn het grootste voedselbos van Europa te worden. Midden in het bos komen halfopen velden met verspreid staande bomen en hagen. Aan de zuidkant komt er speelwildernis, waar kinderen zich mogen uitleven. Er worden lange zichtlijnen gecreëerd, met wandel- en fietspaden er langs. De bezoekers krijgen zo doorkijkjes in het landschap. Staatsbosbeheer legt als eigenaar van de grond basisvoorzieningen aan. Zo wordt bijvoorbeeld klaver ingezaaid, als voorbereiding van de bodem op de plantwerkzaamheden. Stichting Voedselbosbouw Nederland draagt zorg voor de inrichting en het beheer van het bos. De open velden en hagen komen in gebruik bij Natuurboerderij Vliervelden. De Stichting Speelwildernis Het Buytenwold draagt zorg voor inrichting en beheer van de speellocaties en natuurlijke speelaanleidingen.

De boomfeestdag werd georganiseerd door Stad & Natuur, de gemeente Almere en Staatsbosbeheer, met betrokkenheid van Rijkswaterstaat, provincie Flevoland, Parkway 6, Floriade en Stichting Voedselbos Nederland en stichting speelwildernis Het Buytenwold elk met een eigen rol.

IMG_8807 IMG_8753