Bereikbaarheid hulpdiensten

Het veiligheidsbureaus Flevoland & Gooi en Vechtstreek hebben namens de gezamenlijke hulpdiensten een’ Handreiking bereikbaarheid’ gemaakt. Deze handreiking is een hulpmiddel voor de adviseurs van de diensten bij hun adviestaak, maar is ook een handige leidraad voor initiatiefnemers bij het ontwerp van de kavelweg.

Handreiking bereikbaarheid hulpdiensten