Basisinformatie kavelwegen

In Oosterwold leg je samen met je buren de kavelweg aan. Dat is de weg waarmee je op je kavel komt. Je bent samen met je buren ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan die weg. Dit betekent dat je al vroeg moet gaan samenwerken met de mensen die om je heen komen wonen. Je richt daarvoor samen een vereniging op: de kavelwegvereniging.

Zie Handboek Oosterwold, hoofdstuk 7. De Wegen.

Ontwikkelregels

 • Iedere initiatiefnemer legt aan minimaal 1 zijde van het kavel een kavelweg aan waar anderen op kunnen aansluiten.
 • De andere randen van het kavel moeten openbaar toegankelijk worden voor fietsers en voetgangers. Hier geldt het principe ‘recht van overpad’. Deze ruimte kan in de toekomst worden benut voor de aanleg van nieuwe kavelwegen.
 • (Toekomstige) buren moeten altijd medewerking verlenen aan achterliggende initiatieven om te kunnen aansluiten.
 • Op die manier ontstaan op een organische manier netwerken van kavelwegen. De kavelweg volgt de ontwikkeling van de kavels.

Kavelweg inrichting

 • Het profiel en de opbouw van de kavelweg moeten voldoen aan de eisen van een 50 km/uur weg ongeacht of er 50 km/uur op deze weg wordt gereden.
 • Het profiel van de weg bestaat uit 5,5 meter verharding en aan beide zijden 1,5 meter berm.
 • Iedere initiatiefnemer doet de helft van het profiel, de hartlijn ligt op de kavelgrens.
 • Aan 1 zijde is +1 meter nodig als werk- en beheerstrook voor de nutsen (zakelijk recht).
 • De weg moet vanaf het eerste moment voldoen aan de eisen van nood- en hulpdiensten en bouwbesluit.
 • Initiatiefnemers kunnen starten met een bouwweg, om later op te schalen naar de definitieve verharding.
 • Houd rekening met naburige kavels en het tracé van de kavelweg voor en na je eigen kavel.
 • Denk aan de toegankelijkheid van de kavelweg.
 • Als je een kavel verwerft met aan twee zijden een weg, moet je er rekening mee houden dat ook vrachtwagens de bocht moeten kunnen nemen.
 • Zoek contact met mede-initiatiefnemers via de kavelwegvereniging.

Organisatie

 • Elke kavelweg kent een verenigde vorm voor de weg. Deze wordt door de eerste initiatiefnemers georganiseerd.
 • Via deze verenigde vorm leggen de leden het doelgebied, de verdeelsleutels, kosten voor de aanleg en het beheer van de weg vast.
 • Voorafgaand aan de oprichting moet de stukken voor de verenigde vorm voor de weg zijn goedgekeurd door de gemeente Almere en het RVB.
 • Nieuwe initiatiefnemers in hetzelfde doelgebied zijn verplicht om aan te sluiten bij deze verenigde vorm.
 • Het hebben van een verenigde vorm voor de weg is een voorwaarde voor de nutsen voor het aanleggen van de nutsvoorzieningen.

Levering van grond

 • De kavelweg maakt integraal onderdeel uit van het kavel. De ondergrond van de weg wordt geleverd bij levering van het kavel.
 • De levering van het kavel vindt tot op heden plaats na een onherroepelijke bouwvergunning. Levering kan plaatsvinden na een verleende bouwvergunning. Hier werken we bij toekomstige leveringen naartoe.
 • Het is mogelijk om als vereniging de ondergrond van een kavelweg aan te kopen om zo met elkaar in een keer een groter stuk bouwweg te realiseren en afspraken te maken met de nutsen voor de uitvoering van drinkwater, elektra en glasvezel.
 • De aankoop van de ondergrond van een kavelweg (inclusief bermen/nutsstrook) kan tot en met de locatie van de kavels waarvoor Anterieure Overeenkomst is getekend.
 • De aankoop van de ondergrond is tegen landbouwkavelprijs. De meerwaarde wordt later afgerekend bij de verkoop van de betreffende aangrenzende percelen (denk hierbij aan het verschil in prijs tussen een landbouwkavel en een standaardkavel wonen).
 • De verenigde vorm voor de weg bepaalt of de kavelweg in eigendom blijft van de vereniging of dat doorlevering van de ondergrond plaatsvindt aan de aangrenzende initiatieven.
 • De aanleg van de inritten van de kavelwegen op gemeente- en rijksgrond doet de gemeente (op aangeven van initiatiefnemers). Deze aanleg wordt betaald uit de exploitatiebijdragen Oosterwold.