AT5, Bouw Woon leef: Loodswoningen in Oosterwold- Polderpionieren

15 april 2017

In Oosterwold, een polder bij Almere Hout kun je vrij pionieren. Van de kavel die je koopt voor gemiddeld ongeveer 40 euro per vierkante meter, mag je 25% bebouwen en de rest moet groen blijven. Je regelt je eigen energie en gezamenlijk doe je de infrastructuur. Joost en Marianne hebben een loodswoning laten bouwen en zitten er nu bijna een jaar.