Archeologisch onderzoek

Oosterwold ligt in een gebied dat 10.000 jaar geleden al bewoond was en herbergt meerdere archeologische vindplaatsen. Daarmee heeft het gebied een grote archeologische waarde. Het is niet nodig om alle archeologische vindplaatsen op te graven vóórdat de bouw begint. Archeologische vondsten worden in de grond bewaard. De gemeente Almere/Team Oosterwold heeft een collectief archeologisch onderzoek uitgevoerd voor alle nu beschikbare velden. Hierdoor hoef je als individuele initiatiefnemer geen archeologisch onderzoek uit te laten voeren.

Je mag niet bouwen op een archeologische vindplaats, wel er om heen. Houd daarom goed rekening met archeologische vindplaatsen bij het plaatsen van je stip.

Zie Handboek Oosterwold: hoofdstuk 4. De Plek / Archeologie.