Voorbereiding werk en uitvoering aanleg riolering

We staan voor een grote opgave. Momenteel bepalen de gebiedsorganisatie en gemeente, in overleg met de provincie en het waterschap de prioritering en fasering van de aanleg van de kavelwegriolering. Over hoe we dit gaan doen gaan we de komende tijd onder andere met de bewoners van Oosterwold in gesprek.  

Aanleg hoofdriool en start kavelwegriolering

Het werk aan het hoofdriool is, als onderdeel van de verbreding van de polderwegen, volop in uitvoering. Zoals bekend legt de gemeente Almere het hoofdriool aan langs de Paradijsvogel-, Goudplevier-, Tureluur-, Kievits- en Hippias van Elisweg. De aanleg van het hoofdriool verloopt voorspoedig. De riolering langs de Tureluurweg is klaar. We gaan nu aan de slag met de Goudplevierweg. Na de zomer volgt de rest van het tracé. De werkzaamheden duren tot minimaal het eerste kwartaal 2024.

Door de aanleg van de hoofdriolering in de Tureluurweg is het mogelijk om op korte termijn de kavelwegriolering van de Amaroqweg en Neolithicumweg in definitieve vorm aan te leggen en kunnen we de dure tijdelijke oplossing overslaan. Dit is meteen een goed moment om in een pilot de stappen voor de eindoplossing per kavelweg vorm te geven.

Tussentijdse voorzieningen

Voor nieuwe woningen kunnen initiatiefnemers als tussentijdse oplossing, tot het plaatsen van de permanente riolering, een bufferput aanvragen. Deze put wordt tot de komst van de definitieve riolering met een zuigwagen geleegd. Daarna wordt de put onderdeel van de definitieve riolering. 

Collectieve systemen

Naast de IBA-systemen beoordeelt de gemeente ook het functioneren van de collectieve systemen. Mede op basis van de ligging ten opzichte van het nieuwe vacuümhoofdriool maken we een prioritering voor het overzetten op het hoofdriool. Daarover gaan we na de zomervakantie met de betreffende verenigingen in gesprek.

Aanbesteding aanleg kavelwegriolering

De aanbesteding en voorbereiding voor de aanleg van de eerste volledige kavelwegriolering gaat naar verwachting nog meer dan een jaar duren. Die tijd is nodig omdat er nog een hoop georganiseerd, uitgezocht en geregeld moet worden voordat de schop de grond in kan.   

 


Beheer en onderhoud IBA’s en CBA’s

De gemeente heeft het basisbeheer en onderhoud van de meeste IBA’s en CBA’s in Oosterwold inmiddels overgenomen. Met de huidige leveranciers van de IBA’s en CBA’s is afgesproken dat ze het beheer en onderhoud uitvoeren tot eind 2023. Als je een onderhoudscontract of abonnement hebt afgenomen heeft je leverancier – als het goed is – contact met je opgenomen. Heeft je leverancier geen contact opgenomen, of heb je geen contract of abonnement, dan vragen we je om zelf contact op te nemen met de leverancier van je IBA of CBA.

Het onderhoud bestaat uit een uitgebreide inspectie van de putten, pomp, filters en werking van de IBA/CBA en het reinigen van de distributieleidingen indien nodig. Bij een helofytenfilter is dit inclusief het maaien van het riet of snoeien van de wilgen. Het afvoeren hiervan is niet inbegrepen. Dat is aan de bewoners. Ook mogelijke storingen worden als onderdeel van het basisonderhoud opgelost.

Naar verwachting neemt begin 2024 één partij het beheer en onderhoud over. Zodra deze partij bekend is, informeren we je daarover. Iedere bezitter van een installatie wordt op dat moment apart benaderd.

Voor het leegzuigen van de bufferputten en bezinktanks van IBA’s/CBA’s hebben we op dit moment afspraken met de Firma Boshuis. Je hebt ze vast al zien rijden. De gemeente heeft met Boshuis afgesproken dat ze van tevoren contact opnemen als ze langskomen. Het leegzuigen wordt bepaald op basis van het onderhoudscontract. Indien dit niet volgens afspraak verloopt, dan kun je contact met ons via afvalwateroosterwold@almere.nl.

 

 

 

Aandachtspunten bij correct gebruik van IBA’s en CBA’s

Het beheer en onderhoud door de gemeente is niet vrijblijvend. Je blijft eigenaar van de IBA/CBA en bent nog steeds verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de IBA/CBA. Een verstopping die bijvoorbeeld is veroorzaakt door gebruik van natte doekjes is een storing die niet valt onder het reguliere basisbeheer en onderhoud als het op de kavel tussen pot en put gebeurt. Bij een CBA ligt het ingewikkelder. Een collectief heeft een bezinkput. Deze kan individueel zijn of collectief. Als het op de kavel zelf is, of de bezinkput is individueel, dan weet je wie de verstopping heeft veroorzaakt. Als we de veroorzaker niet kunnen achterhalen dan lost de gemeente de storing op.

Wat kun je zelf doen?

Als bewoner liggen de kansen om de IBA/CBA zo goed mogelijk te laten functioneren vooral bij het nog niet gezuiverde afvalwater (influent), wat wordt bepaald door het gedrag van de bewoners. Het kan zijn dat mensen chemische schoonmaakmiddelen of medicijnen gebruiken, of er zijn andere oorzaken die de werking beïnvloeden. Bekijk hier de lijst wat er wel en absoluut niet in je IBA/CBA mag. En bedenk dat eco-producten helpen, maar eco-azijn blijft azijn. Een niet goed werkend systeem kan leiden tot stankoverlast en/of vuile sloten. Samen kunnen we dat voorkomen. 

Meer informatie over afvalwater is te vinden op (Afval)water | Maak Oosterwold