Het Platform voerde overleg met Janneke Strater, beleidsadviseur stadsreiniging met bijzondere aandacht voor Oosterwold. Er is een nieuw afvalsysteem in voorbereiding maar de raad heeft daar nog geen besluit over genomen. De afvalinzameling door de gemeente blijft daarom vooralsnog ongewijzigd.

In Oosterwold beheren bewoners de openbare ruimte en dat maakt het ingewikkelder dan elders om afvalinzameling te organiseren. Bovendien komt het achteraan in het (individuele) ontwikkelproces. Omdat het schaalniveau in Oosterwold groeit is het de hoogste tijd om samen kaders af te spreken. Bij nieuwe kavelwegen zou al meteen overleg moeten plaatsvinden om afspraken te maken over afvalinzameling. Bijvoorbeeld over opstelplaatsen. De bereikbaarheid en de status van de weg (bouw puingranulaatweg of definitieve aangelegde verharde weg) is bepalend voor de mogelijkheden.

De wensen van bewoners zijn niet overal hetzelfde, bijvoorbeeld als er sprake is van een autoloos erf. Ook zijn niet alle straten toegankelijk voor de vuilniswagens. Dat levert dus beperkingen op. Maar tegelijk wil je niet dat bewoners lange einden moeten lopen met hun kliko. De gemeente werkt het liefst met opstelplaatsen want stop/go is erg belastend voor het materieel en het neemt veel meer tijd.

Janneke Strater inventariseert nu vragen en knelpunten om daar, waar mogelijk, ook antwoorden en suggesties voor te formuleren. Daarna is het goed om wensen en ideeën van bewoners uit te vragen (bv. of ondergrondse opslag mogelijk is). Dat zou samen met het Platform kunnen worden georganiseerd. Hiervoor is het ook goed om binnen Oosterwold te kijken naar een bijdrage in duurzaamheid en circulaire stromen.