Het laatste nieuws

Maak Oosterwold heeft ook een facebookpagina. Maak je geen gebruik van Facebook, dan kan je onze berichten ook hier lezen.

GEZOCHT: deelnemers voor interviews over stadslandbouw in Oosterwold!
Eelco Bos, student in het Master Programma Organic Agriculture (Biologisch Landbouw) aan de Universiteit van Wageningen gaat graag persoonlijk in gesprek met initiatiefnemers over stadslandbouw.
Zijn onderzoek gaat over de idealen en visie van bewoners op stadslandbouw en hoe dit in de praktijk vorm krijgt. De komende tijd wil hij in de vorm korte semi-gestructureerde interviews (15 min.) in gesprek over landbouw, omgeving en waar mogelijk kleine inkijkjes nemen bij lokaal gebruik van grond. Dit kan telefonisch, maar Eelco houdt liever ook een paar interviews op locatie zodat hij naar de tuin kan kijken.
Wil je meer weten over zijn onderzoek of eraan bijdragen? Schroom dan niet om te mailen naar eelco.bos@wur.nl.
...

Rectificatie: In de herfsteditie van de nieuwsbrief staat een bericht over de reservering van de gemeente Almere. Deze ligt aan de Kievitsweg (niet aan de Tureluurweg). Om verwarring te voorkomen volgt hier een gecorrigeerd bericht:

Naar aanleiding van de initiatievenkaart van 25 oktober 2018 zijn er vragen binnengekomen over de reservering van de gemeente Almere aan de Kievitsweg. Binnen de ontwikkelregels van Oosterwold, betreft deze reservering een onderzoek naar een woonprogramma in combinatie met maatschappelijke voorzieningen. Deze locatie is op dit moment niet in beeld voor onderwijsvoorzieningen. Er wordt wel gekeken naar onderwijsvoorzieningen in het gebied. Besluitvorming over de reservering aan de Kievitsweg wordt eind december 2018 verwacht.
...

De sfeer en geschiedenis van een plek bepalen het karakter van je nieuwe woonplaats. In deze herfstuitgave van de nieuwsbrief Oosterwold nemen we je mee naar het archeologische verleden. Verder lees je onder andere over de verlenging van de tijdelijke oplossing voor afvalinzameling. We beantwoorden vragen over vergunningvrij bouwen en doodlopende wegen en eindigen met de dialoog over stadslandbouw en de vlog & blog-estafette. Veel leesplezier: bit.ly/2P6n3vx ...