Naar aanleiding van vragen van kaveleigenaren, geven we u graag informatie hoe het zit met de rioolaansluiting in Oosterwold en kavelsplitsingen. 

Zoals bekend is, worden de woningen van de kaveleigenaren die vóór 5 juli 2022 zelf al in een IBA of CBA hadden geïnvesteerd, aangesloten op de riolering zonder dat ze daarvoor (aansluit)kosten hoeven betalen. De investering hebben zij immers al gedaan. Deze regeling geldt dus niet voor hen die nog géén investering in een IBA/CBA hadden gedaan. Het is daarom ook niet van toepassing op woningen die worden toegevoegd na het splitsen van kavels. Wilt u meer weten, lees dan verder op de website: https://maakoosterwold.nl/afvalwater/.

Kavelwegriolering 

De aannemer die verantwoordelijk wordt voor de aanleg van de kavelwegriolering is naar verwachting eind 2024 bekend. De bedoeling is om dan te starten met de aanleg van de kavelwegrioleringen en deze aan te sluiten op de vacuümriolering in de polderwegen.