Aandachtspunten tijdens de bouw

Op dit moment starten elke week initiatiefnemers in Oosterwold met hun (bouw)werkzaamheden in het veld. Aangezien er steeds meer mensen in Oosterwold wonen en gaan bouwen, is het van belang de veiligheid te borgen. De aannemer en de vergunninghouder zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun bouwwerk in dit gebied. Daarnaast controleren Eric Fijma en René Kaarsgaren de bouwinspecteurs van de gemeente voor Oosterwold ook of iedereen zich aan deze veiligheidsmaatregelen houdt. Via de Informatiebrief VTH bouwen geven zij initiatiefnemers, aannemers en verenigingen informatie over het bouwproces.

Hier vind je de pdf versie van de Aanvraagformulier bouwveiligheidsplan die in de bovenstaande brief genoemd wordt.

Vergunningvrij bouwen 
Een serre, schuur, carport of plantenkas. Het begrip ‘bijbehorend bouwwerk’ is een verzamelterm. In Oosterwold zijn er mogelijkheden om een woning uit te breiden of bij te bouwen. Onder bepaalde voorwaarden is daarvoor geen vergunning nodig, maar je moet wel altijd voldoen aan overige regelgeving zoals het Bouwbesluit. Lees bij Vergunningvrij is niet regelvrij wanneer je vergunningvrij kunt bouwen en kadastraal kunt splitsen in relatie tot het Chw bestemmingsplan Oosterwold.

Tijdelijke woonvoorzieningen op bouwkavels
Bij de bouw van een woning op een vrijstaande kavel plaatsen initiatiefnemers soms een tent, (sta)caravan of een ander bouwwerk om tijdelijk op de bouwkavel te kunnen wonen. Nu het aantal tijdelijke bouwwerken als woonvoorziening toeneemt, is het wenselijk om daar via deze handreiking tijdelijke woonvoorzieningen op bouwkavels afspraken over te maken.