Afvalinzameling en afvalstoffenheffing

Oosterwolders zijn zelf verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van afval. Gemeente Almere blijft in ieder geval tot eind 2018 afval ophalen in Oosterwold. Tot eind 2018 wordt de lange termijn koers voor het inzamelen van afval verder uitgewerkt. De werkgroep afval voert het gesprek met Stadsreiniging op basis van signalen en ervaringen uit Oosterwold, gecombineerd met eigen onderzoek en inzichten. Samen wordt gekeken naar een best passend antwoord op het afvalvraagstuk van Oosterwold. 

Korte en lange termijn
Recent hebben de werkgroep en Stadsreiniging gesproken over de huidige afvalscheidingssituatie. Stadsreiniging doet onderzoek naar eventuele mogelijkheden van (gedeeltelijke) vrijstelling van de afvalstoffenheffing. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, word je hierover geïnformeerd.

2018: gemeente Almere voorziet in afval ophalen
Het huidige grondstoffeneiland aan de Tureluurweg blijft voorlopig. Je kunt eventueel huiscontainers aanvragen via https://www.almere.nl/wonen/afval/afvalbak-aanvragen/. Dit zijn drie huiscontainers: één voor rest/groenafval, één voor PMD en één voor papier.
Voordat inzameling mogelijk is, moeten er opstelplaatsen zijn. Langs de Paradijsvogelweg, Kievitsweg en Goudplevierweg zijn deze er al. In de gebieden langs de Tureluurweg moet de gemeente nog opstelplaatsen realiseren. Dit wordt nu uitgewerkt. Verwachting is dat de gemeente de opstelplaatsen 4 à 6 weken na definitieve uitwerking en afstemming kan plaatsen. De grondstoffeneilanden zijn alleen bedoeld voor huishoudelijk afval. Bedrijfsafval moet op een andere wijze, bijvoorbeeld via de aannemer, worden afgevoerd.

Koers 2019: gesprekken gaande met werkgroep en gemeente Almere
De werkgroep heeft samen met Stadsreiniging tot 2018 de tijd om de lange termijn koers te bepalen. De opvattingen over de inzameling op lange termijn zijn verschillend bij Oosterwolders. Een deel wil zelfstandig inzamelen (al dan niet met een derde partij), een ander deel wil graag samenwerken met de gemeente. Beide mogelijkheden werken de werkgroep afval en Stadsreiniging samen uit. We verwachten je eind 2018 te kunnen informeren over het vervolg.