Afvalinzameling en afvalstoffenheffing

De gemeente zorgt voor de afvalinzameling in Oosterwold. Stadsreiniging haalt de afvalbak op via een geautomatiseerd systeem aan de zijkant van de wagen. De zijbelader heeft een grijparm waarmee hij de bakken kan oppakken, legen en weer terugzetten.

Op dit kaartje kun je zien waar je jouw afvalbak kunt aanbieden. De locaties zijn aangegeven met een stip. De stip is de locatie waar een aantal bakken naast elkaar geplaatst kan worden, met ongeveer 30 cm ertussen. De bak kan dus niet op een oprit of afrit worden geplaatst. Sommige bewoners kunnen anders hun erf niet meer verlaten.

Wil je meer weten over afvalinzameling en afval scheiden in Almere bezoek dan www.almere.nl/afval.