Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland is als beheersorganisatie niet rechtstreeks betrokken bij de exploitatie van Oosterwold, maar is uiteindelijk wel verantwoordelijk voor het waterhuishoudkundig beheer van het gebied. Wanneer je wilt bouwen in Oosterwold is het meestal nodig een watervergunning aan te vragen en een melding in te dienen bij het waterschap. Op de website van Waterschap Zuiderzeeland lees je hier meer over.