Water

Bij het ontwikkelen van een initiatief in Oosterwold moet je ook nadenken over allerhande onderwerpen die te maken hebben met water zoals grondwater, waterzuivering, waterafvoer en -berging, bluswater en het voorkomen van wateroverlast.