Vergunningvrij bouwen is niet regelvrij in Oosterwold

14 mei 2018

Regelmatig krijgen we vragen over de mogelijkheden van vergunningvrij bouwen en kadastraal splitsen in relatie tot het Chw bestemmingsplan Oosterwold. Deze vragen komen vooral van collectieven die aan de slag zijn in Oosterwold. De uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij de behandeling van twee beroepen tegen het Chw bestemmingsplan Oosterwold zijn hierbij relevant.

Vergunningvrij is niet regelvrij in Oosterwold. Ondanks dat er onder voorwaarden vergunningvrij gebouwd kan worden, moet je toch voldoen aan overige regelgeving zoals het Bouwbesluit. In Oosterwold is er op het roodkavel ruimte voor vergunningvrij bouwen. Het roodkavel is het deel van het kavel dat voor bebouwing mag worden ingericht inclusief parkeren, tuin en overige verharding. Op één erf, en dus per roodkavel, kan slechts één hoofdgebouw aanwezig zijn voor het bepalen van de vergunningvrije bouwwerken. In het Besluit omgevingsrecht (Bor) is geregeld welk gebouw als hoofdgebouw gezien moet worden als er meerdere gebouwen aanwezig zijn.

Het roodkavel kan op onderdelen kadastraal worden gesplitst na vergunningverlening, zolang het roodkavel blijft bestaan uit één aaneengesloten bouwveld. Alleen als sprake is van meerdere vergunningen, die ieder zelfstandig voldoen aan het Chw bestemmingsplan, is sprake van meerdere hoofdgebouwen. Deze liggen dan echter niet samen op één roodkavel. Lees voor meer informatie:

Raadsbrief: Opstarten afwijkingsprocedures voor aanvragen omgevingsvergunning in Oosterwold.

De algemene uitleg over vergunningvrij bouwen in Oosterwold.

De publieksbrochure Vergunningvrij bouwen: Wanneer wel en wanneer geen omgevingsvergunning nodig voor een bijbehorend bouwwerk?

 

Nieuw bouwplaatsen Oosterwold