Partners

Zoals je uit de aanhef van de website kunt opmaken, werken verschillende partijen samen aan deze bijzondere manier van gebiedsontwikkeling. Dit zijn de gemeenten Almere en Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland. Daarnaast zijn er nog andere partners die in contact staan met initiatiefnemers zoals ERF en Staatsbosbeheer.

Een aantal van deze partijen heeft dan ook een speciale pagina ingericht voor de initiatiefnemers in Oosterwold.

Hieronder een overzicht met de links naar deze pagina’s