Pacht

De meeste gronden van Fase 1 van Oosterwold zijn door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) verpacht aan ERF die daar biologische landbouw op pleegt. De pacht loopt van 1 november tot 1 november van dat jaar erop. Wanneer je weet dat je relatief snel zult gaan bouwen na 1 november, is dat dan ook het meest gunstige moment om de grond alvast uit pacht te nemen.

Werkwijze uit pacht per 1 november

Op basis van onze ervaringen van het afgelopen jaar is samen met het Rijksvastgoedbedrijf het volgende besloten:

  • Alle kavels met een intentie- of een anterieure overeenkomst van voor 1 november 2016 zijn uit pacht genomen . Voor alle gronden die uit pacht worden genomen, worden door het Rijksvastgoedbedrijf geen misgelopen pachtinkomsten meer in rekening gebracht bij initiatiefnemers. Het Rijksvastgoedbedrijf faciliteert en vergemakkelijkt hiermee verdergaand de organische ontwikkeling van initiatieven in Oosterwold.
  • ERF zal alle uit pacht genomen gronden tijdelijk beheren. Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht bij de initiatiefnemer.
  • ERF pacht en boert op de percelen die niet uit pacht worden genomen en maakt op basis van de inventarisatie voor het komende seizoen een teeltschema, inclusief bijbehorend overzicht van kosten bij eventuele schade (gewasschade/structuurschade) bij het doen van onderzoeken in het veld. Hier vind het Teeltschema met het overzicht van de gewassen Oosterwold voor 2017 en een overzicht perceelnummers ERF
  • Voor nieuwe initiatiefnemers die nog geen overeenkomsten hebben en wel vaart willen maken, blijft het mogelijk om de gronden die niet uit pacht worden genomen af te nemen (na een onherroepelijke bouwvergunning) voor het einde van het pachtseizoen. Dit heeft uiteraard niet de voorkeur vanwege het agrarisch gebruik. Bij eerdere levering dan 1 november wordt schade (gewasschade/structuurschade) in rekening gebracht.
  • Bij ondertekeningen van volgende intentie- en anterieure overeenkomsten geldt automatisch dat bij eerstvolgende mogelijkheid om gronden uit pacht te halen (1 november 2017), dit automatisch gebeurt.

Uit pacht voor oogst 2018

Hier vind je een overzicht van de gronden die in november 2017 uit pacht zijn genomen.

Overzicht gronden uit pacht 2017-2018

(Aan deze kaart kunnen geen rechten ontleend worden)

Let op!
Is de grond uit pacht genomen en heeft de grondoverdracht nog niet plaatsgevonden, dan moet je aan ERF toestemming vragen voor het betreden van de grond.