Ontwikkelplan Wat staat er in?

Een van de onderdelen van de Anterieure Overeenkomst is een goedgekeurd ontwikkelplan. Een ontwikkelplan geeft ons inzicht of je plan zowel inhoudelijk, financieel en qua planning haalbaar is. Een ontwikkelplan bestaat dan ook minimaal uit de volgende elementen: een kaart, een beschrijving, een begroting en een planning.
In het ontwikkelplan geef je in tekst en beeld jouw invulling van de ontwikkelregels van Oosterwold weer. (Hoofdstuk 3 Chw bestemmingsplan Oosterwold). Dit plan geeft dan ook antwoord op vragen als: welke invulling geef je aan de verschillende onderdelen/ functies van het plan? Welke kwaliteitsniveaus pas je toe? Wat is de manier van uitvoering van de verschillende functies? Hoe wordt omgegaan met de kavelweg, de waterberging, de energievoorziening, de stadslandbouw, het publiek groen, de publieke toegankelijkheid rondom het kavel, etc.?
Een ander belangrijk onderdeel van het ontwikkelplan is een overzichtelijke en goed leesbare kaart waarop duidelijk de onderstaande elementen staan weergegeven:

  • De oppervlakte van het kavel
  • Hoe de verschillende percentages van de functies uit het bestemmingsplan (roodkavel, bebouwing, stadslandbouw, waterberging, infra/verharding, publiek groen) zijn vertaald in m2 in legenda/tabel en op de kaart.

Naast de inhoudelijke uitwerking van het plan is een begroting en een planning van belang om te laten zien dat het ontwikkelplan haalbaar is. Oftewel de economische uitvoerbaarheid van het plan moet voor de initiatiefnemer en de gemeente worden vastgelegd.