Nieuwsbrieven 2017

Hier vind je alle nieuwsbrieven die in 2017 verstuurd zijn naar initiatiefnemers en andere geïnteresseerden in Oosterwold.

19 oktober

Nieuwsbrief oktober 2017

 • Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde ter inzage
 • Archeologisch onderzoek van start
 • Vergunningenproces onder de loep
 • Publieke toegankelijkheid rondom het kavel
 • Verkeerstellingen
 • Koppeling van energieopwekking aan heipalen
 • Postcodes en Straatnaamborden
 • Oversteken op de Vogelweg
 • Wijziging spreekuren gronduitgifte en vergunningen
 • 100e watervergunning Oosterwold

13 juli

Nieuwsbrief 13 juli 2017

 • Wisseling projectondersteuning in team Oosterwold en vakanties
 • Vragen archeologisch onderzoek besluit
 • Alleen het land op met toestemming ERF
 • Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde vertraagd
 • Basisinformatie kavelwegen Oosterwold op een rijtje

22 juni

Nieuwsbrief 22 juni

Onderwerpen:

 • Wijziging werkwijze archeologisch onderzoek Oosterwold
 • Bereikbaarheid projectmedewerker Grondverkoop
 • Oosterwolders hartelijk welkom bij De Kenniskring
 • Biologische landbouw in Oosterwold, Van Andel Bio denkt graag mee
 • Zoekfunctie op website

1 juni

Nieuwsbrief juni

Onderwerpen:

 • Aanpassing werkwijze intentiefase initiatieven Oosterwold
 • Een groep als eindgebruiker, hoe werkt dat
 • Kleinschalige bomenkap voor aansluiting kavelwegen
 • Fietstocht stadslandbouwinitiatieven Almere Buiten
 • Bereikbaarheid vakantieperiode

8 mei

Nieuwsbrief mei 

Onderwerpen:

 • Initiatiefnummer vermelden op aanvraag omgevingsvergunning
 • Toekomstplannen A27
 • Onjuiste aanslag voor de verontreinigingsheffing ontvangen?
 • Oproep voor vastleggen van het archeologisch onderzoek
 • Expertteam zelfbouw in de Kavelwinkel op 11 mei
 • Let op: Oeverzwaluwen met nesteldrang!

6 april

Nieuwsbrief 6 april 

Onderwerpen:

 • Alleen eindgebruikers initiatiefnemer
 • Website uitgebreid met de vergunningen handleiding
 • Rioolheffing
 • Informatiebrief Bouwen
 • Summerschool Feeding the City
 • Gronddepot Trekweg – kwaliteit van de grond
 • Verpachte rijksgrond is uitgezet in het veld

15 maart

Nieuwsbrief 15 maart

Onderwerpen:

 • Uitzetten van kavel in het veld
 • Kavelwegaansluiting en nutsvoorzieningen
 • Vergunningenproces
 • Ontwerp Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde ter inzage
 • Luchthaven Lelystad – aanvullende informatie
 • Bouwbesluit Light versus Bouwbesluit

18 januari

Onderwerpen:

 • Fase koopovereenkomst en overdracht bij de notaris
 • Kavelwegaansluitingen
 • Afwijken bij collectieve waterberging
 • Teeltplan ERF 2017 + informatieavond op 25 januari
 • Tijdelijk beheer – inzaaien met gras door ERF
 • Windpark Zeewolde

Bijlagen:

15 februari

Onderwerpen:

 • Geen BTW op grond
 • FAR = 1.0?
 • Ruimte voor waterberging
 • Kaart uit pacht genomen gronden + antwoorden op vragen aan ERF
 • Luchthaven Lelystad
 • Letters op de initiatievenkaart

Bijlage: