Kavelwegverenigingen

Initiatiefnemers in Oosterwold zijn verplicht om samen afspraken te maken over de kavelweg voor de ontsluiting van het gebied. Dit moet in een verenigde vorm plaatsvinden. Zit u in een gebied waar er nog geen verenigde vorm voor de weg is, dan dient u dit samen met de aansluitende initiatiefnemers op te pakken. Hieronder treft u de gegevens aan van de Kavelwegverenigingen in Oosterwold die er al zijn.

Frederik van Eedenweg

verenigingfrederikvaneedenweg@gmail.com
Marien Abspoel, bestuurslid

Hannah Arendtweg

bestuur.veha@gmail.com
Sara van der Kooi, contactpersoon

Karl Marxweg

vkmweg@gmail.com
Tjalf Bloem, bestuurslid

Kathedralenpad

VVE Kathedralenvallei

Voorzitter: Casper Ploos van Amstel

Secretaris: Yvonne Heldens
yvonne@jheldens.nl

Spinozalaan

Tureluurweg Noord

janp.baas@planet.nl
Jan Pieter Baas, Secretaris VTN-1

Tureluurweg Zuid

Zeebodemkolonistenweg

Eigenaar van deze weg zijn de leden van de kavalwegbeheervereniging: Door Samenwerking IJzersterk (DSIJ)
dsij.secretaris@gmail.com
Contactpersoon en secretaris: An van Elst