Ruimte voorstadslandbouw

Naast traditionele landbouw, die voor de wereldmarkt produceert, is een trend waarneembaar naar lokaal, duurzaam en verantwoord geproduceerd voedsel. Stadslandbouw heeft de toekomst. In ieder geval in Oosterwold, waar er veel ruimte voor wordt gereserveerd. Op die manier blijft Oosterwold agrarisch, maar dan meer verbonden met de omgeving. Want dat is de bedoeling van stadslandbouw.

In het bestemmingsplan is de volgende definitie voor stadslandbouw opgenomen:

Stadslandbouw is het telen, oogsten en afzetten van voedsel in of in de nabijheid van kernen. Onder stadslandbouw valt ook veeteelt en de kweek van vissen voor consumptie. Leidend is dat er een agrarisch product uit voort komt en dat sprake is van korte voedselketens. Het kan daarbij zowel gaan over voedselproductie voor professioneel als voor zelfvoorzienend gebruik. Stadslandbouw levert een bijdrage aan de voedselopgave van de regio. Stadslandbouw heeft in Oosterwold ook zorg, recreatieve (leisure), educatieve, landschappelijke en economische (werkgelegenheid, zelfstandige ondernemingen) dimensies. Het verschil tussen stadslandbouw en reguliere landbouw zit niet zozeer in schaal, vorm en intensiteit van de voedselproductie, maar in het zoeken en aangaan van verbindingen met kernen, het realiseren van korte ketens in de voedselproductie en het realiseren van zo min mogelijk vervoersbewegingen.

Stadslandbouw is namelijk niet per se hetzelfde als kleinschalige landbouw. Het verschil met reguliere landbouw ligt niet zozeer in de schaal, maar in de verbinding met de stad. Vormen van stadslandbouw zijn de buurt-, volks- en schooltuin maar ook ondernemingen in en rond de stad. Zij boren op het gebied van voedselproductie nieuwe markten aan zoals agrarische kinderopvang, zorg of het produceren van energie voor een nabijgelegen woonwijk. Het kan ook een landgoed zijn, dat wonen combineert met voedselproductie en andere functies.

Andere voorbeelden van stadslandbouw zijn:

Waarom in Oosterwold?

Waarom stadslandbouw heel goed bij de toekomst én bij het verleden van Almere en Zeewolde past, lees je in de brochure Stadslandbouw in Oosterwold. Daarin worden nog veel meer voorbeelden gegeven van geslaagde stadslandbouwprojecten in binnen- en buitenland. Je vindt er ook informatie over wat je moet doen als je zelf een stadslandbouwproject in Oosterwold wilt starten.

Mag ik hier ook paarden houden of fokken?

De ruimte en de agrarische omgeving spreekt veel paardenliefhebbers aan. Bij het gebiedsteam Oosterwold melden zich dan ook regelmatig mensen met plannen voor het houden of fokken van paarden in Oosterwold.

Het accent bij de ontwikkeling van standaard- en landbouwkavels ligt op stadslandbouw. Het bestemmingsplan ziet het fokken van paarden of andere dieren én het houden van dieren niet als bedrijfsactiviteit, omdat er niets wordt vervaardigd, bewerkt of geïnstalleerd. Het wordt daarin gezien als een agrarische activiteit. Deze activiteit hoort dan ook niet op een bedrijfskavel thuis, maar op een landbouwkavel. Op rijksgronden zijn op dit moment geen landbouwkavels meer beschikbaar.

Wil je hier meer over weten, bekijk dan het bestemmingsplan. Deze vind je hier.