De Gebiedsregisseur

Centraal figuur in de aanpak is de gebiedsregisseur: Ivonne de Nood.
Zij vertegenwoordigt de overheid en heeft het mandaat om beslissingen te nemen. Zij kan het contact tussen initiatiefnemers en grondeigenaren begeleiden, houdt in de gaten of aan alle spelregels wordt voldaan en beoordeelt plannen. Zij kan ook contacten leggen tussen meerdere initiatiefnemers.

Ivonne de Nood, gebiedsregisseur Oosterwold

Ivonne de Nood, Gebiedsregisseur Oosterwold 

Foto: Arenda Oomen

De gebiedsregisseur weet:

  • Wat de achtergrond en filosofie van Oosterwold is
  • Hoe de kavelsystematiek van Oosterwold werkt
  • Wat je wel of niet van de gemeenten kunt verwachten
  • Of er andere initiatiefnemers zijn waarmee je eventueel kunt samenwerken
  • Wat de beoordelingscriteria van een ontwikkelplan zijn
  • Welke kosten de gemeenten in rekening brengen
  • Welke vergunningen en procedures van toepassing zijn.

Uitvoeringsorganisatie
Dat doet de gebiedsregisseur niet in haar eentje. Zij geeft leiding aan een uitvoeringsorganisatie: het Gebiedsteam Oosterwold. De contactgegevens vind je hier.