Kenmerkenvan het landschap

Oosterwold is een groen, open gebied dat voornamelijk bestaat uit landbouwgrond, openbaar groen en enkele wegen. Dwars door het gebied loopt de rijksweg A27 die het Gooi verbindt met de A6. Op dit moment is het alleen mogelijk om initiatief te nemen in de eerst fase: het gebied aan de kant van Almere tot de A27.

Bos

In het zuidwesten ligt een bos van circa 20 jaar oud. Het is onderdeel van de boswachterij Almeerderhout, in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer. Met name aan de randen vinden we aantrekkelijke locaties voor wonen en werken. Het bestaande bos zou onderdeel kunnen worden van een landgoed, recreatieterrein of boerderij. Het is wel de bedoeling dat het bos publiek toegankelijk blijft voor wandelaars en fietsers.

bos

Agrarisch landschap

Aan weerszijden van de A27 vinden we voornamelijk landbouwgrond: weide, akkers en enkele grote boerderijen. Verder is het een open landschap met weinig in het oog springende beplanting, op de bomenrijen na die we langs de polderwegen vinden. Hier is volop ruimte voor allerlei verschillende initiatieven, mits de grond beschikbaar is natuurlijk.

agrarisch landschap

Windmolens

Een ander kenmerkend element in dit landschap wordt gevormd door de windmolens. Omdat rond iedere windmolen met een zogeheten hinderzone rekening gehouden moet worden, onderzoekt de provincie of deze molens te herplaatsen zijn, bij voorkeur langs de snelweg, die vanwege verkeersgeluid zijn eigen hinderzone kent. Op die manier overlappen de hinderzones elkaar, waardoor elders meer ruimte voor initiatieven ontstaat.

Meer informatie over windmolens vind je hier.

windmolens

Bebouwing

Afgezien van verspreide boerderijen is er in het oorspronkelijke Oosterwold nauwelijks concentratie van bebouwing. Alleen aan de Paradijs- en Prieelvogelweg is een klein buurtschap ontstaan, van zo’n zestig woningen met voor een deel bedrijven aan huis. Deze bestaande gebouwen zouden een aanknopingspunt kunnen zijn voor nieuwe ontwikkelingen, omdat de combinatie landelijk wonen en werken goed past bij de ontwikkeling van Oosterwold.

bebouwing