ERF

De meeste grond die in fase 1 van de ontwikkeling van Oosterwold beschikbaar is voor verkoop, wordt door het Rijksvastgoedbedrijf verpacht aan ERF. ERF is het grootste particuliere biologische landbouwbedrijf van Nederland en teelt verschillende gewassen op ca. 1800 ha grond in Flevoland. Jaarlijks produceren ze bijvoorbeeld 6 miljoen porties erwten, 15 miljoen porties aardappelen, 7 miljoen porties rode bieten, 7 miljoen broden,10 miljoen porties spruiten en 300 duizend pompoenen.

De grond die ERF pacht kan ieder gewenst moment worden overgedragen voor stadsuitbreiding, natuur of andere bestemmingen. In de tussentijd telen ze hier biologische groenten totdat de grond wordt overgedragen aan initiatiefnemers.

Wat bekent dit voor jou als initiatiefnemer?

Om voedselveiligheid te waarborgen moeten gewassen schoon zijn . Gewasvreemde materialen, zoals metaal, hout of plastic geeft grote problemen in verdere keten. De vondst van gewasvreemde materialen zoals plastic, hout, piepschuim of ander zwerfvuil kan resulteren in grote claims voor ERF. Om dit ver voorkomen is het belangrijk dat je je van het volgende bewust bent:

  • Kies voor onderzoek het juiste moment in het seizoen om schade en dus extra kosten te beperken.
  • Betreed percelen in beheer bij ERF alleen met toestemming. Eventuele schade wordt in rekening gebracht. Buren:
  • Houd rekening dat naast uw perceel biologisch voedsel wordt geproduceerd dat aan strenge eisen moet voldoen.
  • Zwerfvuil en bouwafval in voedsel kan grote gevolgen hebben voor ERF en dus ook voor u.

Een boer als buur

ERF produceert een natuurproduct – Afhankelijk van de klok van de natuur – Dit betekent dat er piekmomenten zijn met bijvoorbeeld ploegen, bemesten en oogsten – Dit kan soms tijdelijk overlast geven.

De agrarische grond die ERF pacht is niet afgezet met hekken. Toch is het goed je te realiseren dat het land niet vrij toegankelijk is. Ook al ligt de grond er aan het einde van het seizoen misschien kaal bij, dan nog kan het betreden van de grond schade aanbrengen.
Is het toch noodzakelijk om je op het land te begeven, bijvoorbeeld voor het doen van onderzoek, neem dan altijd contact op met de contactpersoon voor Oosterwold binnen ERF: Roy Michielsen Stafmedewerker ERF

Teeltschema 2017

Hier vind je het overzicht gewassen waarin je kunt zien welke gewassen in 2017 waar in Oosterwold worden geteeld.

Overzicht teeltschema gewassen Oosterwold 2017, Overzicht kosten gewassen 2017 en het Overzicht perceelnummers ERF

Contact met ERF

Email: roy@erfbv.nl

Telefoon: +31 6 100 322 14

Wil je meer weten over ERF, klik dan hier.

Klik hier voor de presentatie van de Informatiebijeenkomst ERF januari 2017

Hier vind je vragen die gesteld zijn door intiatiefnemers tijdens deze bijeenkomst en de antwoorden hierop.